Fiskeriminister Per Sandberg kommer til Høllebrygga torsdag. Bildet er av "Hunter" den gang den var i Aamodt Fiskeri's eie. (Foto: Arkiv, Chris Thomas Johansen)

Ministeren fremskynder møtet med fiskerne

  Nicolai Prebensen
  08. aug. 2017
  21:58
Fiskeriminister Per Sandberg har måttet flytte på Høllen-besøket nok en gang. Denne gangen er det Kongen i Statsråd fredag som er grunnen. Sandberg skulle opprinnelig ha besøkt Søgne-fiskerne 21. april, men det måtte utsettes til 11. august, Dette er nå fremskyndet til torsdag 10. august rundt klokken 13.45. 

Fiskesuppe
- Vi hadde opprinnelig tenkt å invitere til en aldri så liten folkefest på brygga fredag. Frode Jensen stod klar til å koke fiskerens egen fiskesuppe, og servere til alle som ville ha, men nå må vi forenkle arrangementet noe siden møtet ble fremskyndet, sier leder i Søgne Fiskerlag, Carl Aamodt til N247 tirsdag kveld. 

Han presiserer at det likevel «rigges» til på Høllebrygga for å ta i mot ministeren, men i litt mindre omfang.

- Orientering
- Sandberg skal få seg et skikkelig rekemåltid i teltet vi rigger til, og der vil han få en 
orientering om utviklingen i fisket i Søgne de siste årene. Det har vært en rivende 
utvikling og det er investert mye penger i yrket disse årene. Det vi er opptatt av, og vil snakke med ministeren om, er fremtiden og kontinuiteten i yrket. Vi vet lite om årene 
som kommer, og han skal få noen signaler som han kan ta med seg inn til departementskontorene, fortsetter Aamodt. (bildet).

Han forteller videre at det vil stille opp noen fiskere med båt, selv om torsdagen normalt er en dag fiskerne tilbringer på havet. 

- Viktig
- Vi ser imidlertid på dette møtet som såpass viktig at han skal få et godt innblikk i hva vi driver med, og hva vi kan forvente fremover fra departementet. Signalene fra medlemmene i Fiskerlaget forteller oss at mange går med planer om ytterligere investeringer, men da må vi vite om vi får lov til å fiske i fremtiden, eller ikke, sier han.

Aamodt understreker også at alle som ønsker en fiskerprat og smake på nykokte Nordsjø-reker torsdag, er hjertelig velkomne.

- Teltet er åpent, sier han.

Christian Eikeland (Frp - bildet t.h.) står bak møtet mellom Per Sandberg og fiskerne i Søgne og beklager at møtet ble flyttet flere ganger. 

- Kan ikke si nei
- En statsråd kan ikke si nei til Kongen, og må stille i Statsråd når han blir bedt om det. Samtidig vil jeg si at jeg er imponert over fiskerne som likevel stiller og klarer å snu seg rundt på den måten. Det har nok noe med yrket å gjøre, sier han.

"Hellevig I" er det siste tilskuddet på stammen av et stadig økende antall løpemeter trålere i Søgne. (Foto: Arkiv, Arnfinn Håverstad.)

Fiskeriminister Per Sandberg kommer til Søgne og Høllen torsdag ettermiddag. (Foto: Stortinget)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no