STORTINGSVALG 2017 - INNSENDT
Statsminister Erna Solberg etter tiltredelsen som statsminister i 2013. (Foto: SMK)

Valget 2017: - Fire nye år.

  Jon Aamodt
  06. aug. 2017
  15:53
Fire nye år er det Erna og hennes regjering fortjener. Fire nye år til å fortsette det gode arbeidet som er startet. Om kun fem uker er det valg og vi skal velge hvilken retning landet skal fortsette i.

Jeg er ikke i tvil om hvem som bør vinne dette valget. Det har vært en fireårsperiode hvor det har vært en satsing på fornying, modernisering og bygging for en trygg fremtid.

Det har blant annet blitt ansatt flere hundre nye i skolehelsetjenesten, det er blitt mange flere helsesøstre på skolene og kontorene står ikke lenger tomme.

Funksjonshemmede har endelig fått rett til brukerstyrt personlig assistent, og kan selv velge når de vil stå opp, legge seg og ta seg en tur i butikken. Det er også gjort endringer i pleiepengeordningen, slik at yrkesaktive foreldre til syke barn med behov for pleie har rett til pleiepenger. 

Regjeringen øker helsetilbudet til barn og unge, styrker tidlig innsats i skolen og sikrer et bedre tilbud til rusavhengige og pasienter som trenger rehabilitering. Dette bidrar til økt livskvalitet og større trygghet for mange. 

Det er idag 80 000 færre i helsekø enn det var i 2013, og køen blir stadig mindre! Helseminister Bent Høie har skaffet oss pakkeforløpet for kreft, det samme for psykisk syke. Vi har fått pasientens helsetjeneste og ikke «systemets helsetjeneste» som tidligere!

Det har vært tidenes videreutdanning for lærere og nesten fire ganger så mange lærere får videreutdanning i år som i 2013. Høy kvalitet i læring og godt innhold i skolen er viktig - dette gir resultater for både barnas liv og for samfunnet. 

Fraværsgrensa i videregående skole har fått elevene tilbake til skolebenken. Det er som rektoren som har nominert Røe Isaksen til Nobelprisen i medisin sier, «vi har blitt kvitt en epidemi». Dette er nok sagt med glimt i øyet, men det viser at det har vært nødvendig.

Lærlingtilskuddet har blitt økt flere ganger og det er flere som har fått lærlingeplass. Det blir i år bygget dobbelt så mange studentboliger som for fire år siden. 

I 2014 kom tidenes fall i oljeprisen og det var tøffe tider for mange. Regjeringen har tatt nødvendige grep og vi ser nå at det virker. Det er vekst i økonomien og arbeidsledigheten går ned. 

Som vi alle kjenner var Tine Sundtoft fra Lillesand som miljøvernminister en pådriver for klimaavtalen i Paris. Regjeringen leverer på klima og miljø, og klimagassutslippene går ned. Norge er et foregangsland på elektriske biler, på grunn av storstilt satsing fra det offentlige. 

Regjeringen har tatt tidenes løft innen samferdsel. Etter flere år med sosialistisk ledelse var det et stort etterslep på vedlikehold som nå er tatt igjen, og det bygges nye veier og togstrekninger over hele landet. Regjeringen sørger for at det lukter nylagt asfalt over hele landet!

Og når vi først er fra Sørlandet så må vi jo nevne Nye Veier, veiselskapet som virkelig får fortgang i veibyggingen. Ny E-18 fra Arendal til Tvedestrand er allerede i gang og ikke minst ny E-39 fra Kristiansand til Stavanger som har oppstart allerede i 2018 - og dette som firefelts motorvei for kjøring i 110 km. Som vi gleder oss! 

Endelig handler det lenger ikke om sosialistisk stykkevis og delt, men det handler om effektivitet, produktivitet og mest mulig vei for pengene. Med Høyre i regjering kommer vi raskere frem og tryggere hjem! 

Til de som sto på talerstolen i kommunestyret her i Songdalen og sa at det var synd med Nye Veier, for de gav all utbygging til store utenlandske firmaer og ingenting til lokale entreprenører. Da sier jeg bare, les Agderposten sitt stykke om Heldal Entreprenør fra Lillesand som har fått en kontrakt på 100 millioner på E- 18 mellom Arendal og Tvedestrand. Det er bare en av bedriftene- og tro meg, det kommer flere av disse historiene fremover. Så store prosjekter gir mye arbeid og sysselsetting til mange lokale bedrifter.

La oss fortsette med ei regjering som ser Sørlandet og som ser oss som bor her. La oss slippe fire år i glemselens dal slik som vi har hatt så mange ganger før!

Med vennlig hilsen
Anders Ramsland
Songdalen Høyre.

Innlegget er redigert.


Anders Ramsland er gruppeleder og kommunestyremedlem i Songdalen Høyre. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no