lag og foreninger i Søgne vil ha nedskrevet hele Søgnes kulturhistorie. - Det haster, sier initiativtakerne. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Vil skrive Søgnes kulturhistorie

  Nicolai Prebensen
  12. sept. 2017
  12:11
11 personer, alle representanter for lag og foreninger i Søgne går nå sammen for å få Søgne kommune til å skrive bygdas kulturhistorie fra «Sol» til år 2020.

- Det var før den siste kommunesamenslåingsprosessen i 1964 kun tre av 45 kommuner i Vest-Agder som ikke hadde skrevet sin kulturhistorie. Søgne er en av dem, og det er nå på høy tid at vi får vårt eget verk nå som vi går mot en sammenslåing med Kristiansand i 2020. Vårt mål er å få et fullstendig bygdebokverk for Søgne og endelig fullføre det arbeid som ble påbegynt i 1987/89 da Søgneboka 1 og 2 ble utgitt, sier Torvald Hellum i Søgne Historielag.

Lag og foreninger som står bak prosjektet er UIA, ved Pål Repstad, Søgne Historielag ved Torvald Hellum, Søgne Mållag ved Siv Torunn Skagestad og Joni Helene Jensen, Senioruniversitetet i Søgne ved Else Margrethe Bredland, Søgne Historielag ved Kjell T. Andreassen, Jostein Andreassen (en institusjon i seg selv (red.anm), Mediagruppa ved Oddbjørn Eikestøl, Søgne Kystlag ved Gerd Lillian Olsen, Søgneidretten ved Kristen Fløgstad og Søgne Håndverker og Arbeiderforening ved Erling Askildsen.

Initiativtakere
Det er Torvald Hellum og Oddbjørn Eikestøl (bildet) som er initiativtakerne til prosjektet.

- Vi har hatt møter med de nevnte lag og foreningene, og vi har invitert oss selv til møte med ordfører Astrid Hilde samt alle de politiske partiene med unntak av ett. Det siste gjennomføres i løpet av kort tid. Vi har blitt møtt med åpne armer hos alle, og i Søgne og Greipstad Sparebank kom en del penger tilnærmet rett over bordet. 

- Prosjektet har et budsjett på 3,5 millioner kroner og målet er at inntil to millioner kroner bevilges over to år i økonomiplanen i kommunen. Den skal vedtas i desember i år, sier Hellum videre.

Hellum forteller at boka eller bøkene skal omhandle alt fra «Sol» og helt frem til år 2020. Den eller de skal også omfatte alt som har skjedd i kommunen siden «tidenes morgen», ikke bare kultur, men også omhandle næringsliv i alle former, personer og utviklingen av bygda i hele denne perioden.

- Full av historie
- Denne bygda er full av gammel og nyere historie og et slikt verk krever en bygdebokforfatter på heltid i rundt tre år. Vi har noen forslag til forfattere kommunen kan benytte seg av i arbeidet, men det er mye som må planlegges innen dette eventuelt realiseres, fortsetter Hellum.

Ordfører Astrid Hilde (bildet) bekrefter at hun har hatt møte med initiativtakerne og vil be om en politisk sak til behandling i formannskapet.

- Positive
- Vår gruppe er svært positive til dette prosjektet, men vi har understreket at det må bli et spleiselag mellom kommune og næringsliv i Søgne. Vi kan ikke bevilge midler til slike prosjekter lengre enn til utgangen av 2019. Det er også viktig at beløpet ikke blir så stort at det vil gå ut over helse, omsorg og skole, samt andre kulturaktiviteter i kommunen, sier hun.

Optimister
- Vi føler at vi er godt i gang, og med den positiviteten vi har møtt til nå tør jeg vel si at vi nå er betingede optimister til at prosjektet blir realisert, avslutter Hellum.
Sist oppdatert 12.09.2017 klokken 14:03 av Nicolai Prebensen

Søgnes kulturhistorie helt fra "Sol" til år 2020 bør bli skrevet nå, mener seks lag og foreninger i Søgne. (Foto: Søgne gamle prestegård)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no