Blir liggende: - Det blir ingen rutekjøring med MB Høllen før skolestart, sier Øyvind Karlsen i Høllen Båtruter. (Foto: Nicolai Prebensen)

Historisk landligge

  Jon Aamodt
  01. aug. 2017
  13:25
For første gang på svært lang tid er øyene i Søgne-skjærgården uten ordinær rutetrafikk når alle båtruter innstilles første halvdel av august. Frem til skolestart vil ikke strekningen fra Høllen til Ny-Hellesund og Borøya være betjent. Dette bekrefter økonomisjef i AKT Harald Eide til N247 tirsdag formiddag.

- Dette er en beklagelig situasjon og vi vil ta grep for at dette ikke skal vedvare, sier Eide.

Han sier videre at det siden slutten av 2015 har pågått en diskusjon om størrelsen på den økonomiske kompensasjonen Høllen Båtruter får fra AKT for å trafikkere strekningen, Partene har hatt ulike oppfatning av hvordan dette skal håndteres og resultatet av dette er at Skagerrak Navigation har trafikkert sambandet i juli. Fram til skolestart vil det ikke være ordinær kjøring, men Eide regner med normal trafikk igjen når skolene starter.

Legges ut på anbud
- Selskapet Skagerrak Navigation har kontrakt på kjøring for AKT i Randesund. Denne kontrakten går ut 1. juli 2018. I løpet av september vil vi legge båtrutene i Søgne og Randesund ut på anbud. Det er meningen at en ny kontrakt skal gjelde fra juli 2018, sier Eide. 

AKT har så langt ikke tatt stilling til om det skal inngås en felles avtale for begge strekninger eller om det kan bli to separate kontrakter som i dag.

Søgne kommune
- Det er AKT som ivaretar kontrakten med Høllen Båtruter om kjøringen fra Høllen. Dette gjelder både skolekjøring og den øvrige trafikken, men de siste årene har Søgne kommune gitt ekstra støtte via AKT for å opprettholde kjøring i helger og ferier, sier kommunens økonomisjef Ståle Øverland.

Han er ikke kjent med at det er umiddelbare planer om å endre avtaler eller økonomiske disposisjoner i sakens anledning.

- Dette er i første rekke en sak mellom AKT og operatøren på strekningen, men vi har et politisk vedtak om å være med å støtte opprettholdelsen av rutetilbudet, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Søgne blir uten rutetilbud i skjærgården frem til skolestart. (Foto: Nicolai Prebensen).

Vurderer avkorting av tilskudd
- Servicetorget har fått mange henvendelser fra publikum som lurer på hva som skjer med «Høllebåten». Jeg har også selv vært i kontakt med eierne av selskapet i dag og informert om vårt syn på saken, sier ordfører Astrid Hilde tirsdag formiddag.

Hun sier videre at Søgne kommunes støtte er gitt for å opprettholde kjøring i helger og ferier. Når denne kjøringen nå ser ut til å ikke bli levert, er dette en mangel i forhold til hva kommunen har bestilt og betalt for.

- Vi vil vurdere å avkorte den støtten som er gitt til AKT, så blir det opp til AKT å vurdere tiltak overfor sin underleverandør. Det er beklagelig at Søgne kommune er havnet i en slik situasjon. Vi snakker om en rute som er viktig for mange mennesker, både fastboende, turister og næringsliv, sier ordføreren.

Hun legger til at flere aktører har vært tatt kontakt og antydet at de er interessert i å betjene strekningen og sier videre at hun håper AKT vil velge en mer stabil operatør på ruten i fremtiden. 

Bekrefter landligge
N247 har også vært i kontakt med styreleder Øyvind Karlsen i Høllen Båtruter tirsdag. Han bekrefter at det ikke blir noen ordinære rutetrafikk før skolestart. Karlsen sier til N247 at økte kostnader ikke er blitt kompensert ved tilsvarende økning i den offentlige støtten og at det derfor ikke er økonomi i å opprettholde trafikken utenom den perioden hvor det er skolekjøring for AKT.

Tradisjonsrik båtrute
AKTs økonomisjef kan ikke med sikkerhet si hvor lenge rutebåten i Søgne har vært en del av det offentlig støttede rutetilbudet, men mener at det er gitt tilskudd til driften av rutetilbudet siden 1980-tallet. Før dette skal båtruten ha vært en del av Sørlandsrutas kollektivtilbud.

Flere beboere i Høllen sier til N247 at de ikke kan huske sist sambandet var uten ordinær rutetrafikk, men at båten fra Høllen må ha vært i kontinuerlig drift de siste 30 til 40 årene, muligens enda lenger. Etter det N247 kjenner til startet rutekjøring fra Høllen allerede i 1945 med båten «Tor», mens den nåværende «Høllebåten» feiret sitt 50-års jubileum i juli.

Ordfører Astrid Hilde (AP) sier at hun håper at Agder Kollektivtrafikk kan skaffe en mer stabil operatør på ruten i fremtiden. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no