Starter her: I dette området ved Grauhelleren vest i Kristiansand skal E39-prosjektet starte. Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas (i midten) på befaring sammen med utbyggingssjef Harald J. Solvik (t.h.) og Håkon Lohne, rådgiver planprosesser. (Foto: Nye Veier AS)

Her skal E39-anlegget starte

  Nicolai Prebensen
  10. juli 2017
  11:12
Forberedelsene til byggingen av en framtidsrettet og trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Sandnes er i full gang.

Av Nils Bernt Rinde - Nye Veier AS

Først ut er strekket som har fått navnet «Kristiansand vest – Mandal øst». Konkret er det området fra Grauthelleren i Kristiansand gjennom Songdalen, Søgne og rett over kommunegrensen til Mandal ved Døle bru. Nye Veiers E39-stab jobber i høygir for å få alt på plass overfor de interesserte totalentreprenørene i september 2017.

- Vi merker at det er knyttet store forventninger og interesse fra både bransje og publikum til prosjektet, sier utbyggingsdirektør Asbjørn Heieraas.

Spaden i jorden
Fra september i år vil det foregå en prosess med å finne fram til den aktøren som man skal inngå avtale med.

- Vi regner med å signere kontrakt i mai 2018 med en totalentreprenør, sier Heieraas.

Kontraktens størrelse er foreløpig antydet til 4 milliarder norske kroner, i tillegg kommer merverdiavgift.

- Ting skjer ganske fort etter at kontrakten er signert. Da ønsker vi at spaden settes ganske umiddelbart i jorden. Planen er at entreprenøren starter sine forberedende arbeider innen utgangen av mai 2018, sier Heieraas.

Tusen personer
Nye Veier merker stor interesse i markedet for å få oppdraget. Både blant norske og internasjonale entreprenører. Bare på første strekket regner man med rundt tusen personer vil ha sitt daglige virke.

- Kontrakten vil få store positive ringvirkninger for samfunnet, både regionale og lokalt, påpeker Heieraas.

Arkeologiske utgravninger og grunnboring
Allerede på sensommeren i år kan man se tegn til at ny vei er i kommingen. Arkeologiske utgravninger starter opp like over fellesferien. I tillegg skal det foretas grunnboringer. Grunnboringene skal gi et bedre grunnlag for å bedømme hva slags masser som finnes i områdene som skal bygges ut. Det gir et bedre grunnlag for entreprenørene å treffe med sine planer og beregninger når de skal gi inn sitt tilbud på kontrakt.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Området ved Grauthelleren blir et vesentlig trafikknutepunkt på ny E39, skriver Nye Veier AS. (Kart: Kystverket/N247).

Strekningen Mandal øst – Mandal by
Strekningen som er definert som Mandal øst – Mandal by er delstrekning nummer to som skal realiseres i porteføljen. Her er man i gang med å utarbeide et konkurransegrunnlag for såkalt tidliginvolverings-kontrakt. Det betyr at totalentreprenør også skal stå for utarbeidingen av detaljreguleringsplan. På den måten skal man få inn entreprenørskapet tidlig i planarbeidet. Intensjonen er å finne de gode løsningene som gjør at man kan bygge smartere, og derigjennom raskere og billigere uten å gå på bekostning av trafikksikkerhet, omgivelser og kvalitet.

- Parallelt jobber Nye Veier med optimalisering av korridorene. Det er et kostnadsreduserende tiltak som er med å øke samfunnsnytten og redusere tiden med bompengeinnkreving, sier Heieraas.

Anleggsstart er planlagt til årsskiftet 2019/-20.
Sist oppdatert 10.07.2017 klokken 12:11 av Nicolai Prebensen

Knutepunkt: Området ved Grauthelleren blir et vesentlig trafikknutepunkt på ny E39. (Foto: Nye Veier AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no