Bjørn Stephansen og Ole Johan Bueklev i Repstad Eiendom forteller om et svært godt halvår i bolig- og tomtemarkedet. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Aldri hatt et så godt halvår

  Nicolai Prebensen, Jon Aamodt
  04. juli 2017
  18:35
- Vi har aldri hatt et så godt halvår som i 2017, sier daglig leder i Repstad Eiendom, Ole Johan Bueklev til N247 tirsdag ettermiddag.

- Vi har hatt en god etterspørsel på alle våre prosjekter og det lover godt fremover også, fortsetter han.

- Hvorfor går det så bra?

- Det er vanskelig å være objektiv når vi er eiendomsselgere, men Søgne har en rekke kvaliteter i form av flotte innlandsområder og ikke minst en fantastisk kyst. I tillegg tror jeg folk har oppdaget at ny E39 kommer fortere enn vi hadde trodd, sier han.

Det paradoksale er at befolkningstilveksten i Søgne nesten har stoppet opp.

Lav tilvekst
- I 2016 hadde Søgne en tilvekst på 61 personer. Om det kommer en boom eller ikke om kort tid er uvisst, for det tar tid fra tomtekjøp til innflytting i ny bolig. Men, Statistisk Sentralbyrå (SSB) mener i sine analyser at Søgne vil oppleve en sterk vekst de neste årene, fortsetter Bueklev.

- Andre tall som er interessante er at i forhold til «K3» kommunene har Søgne færrest innbyggere per kvadratkilometer. Søgne har 78 innbyggere per kvadratkilometer, Songdalen 216 og Kristiansand 341. Dette viser at vi har store uberørte områder hvor folk kan ferdes, både til lands og til vanns.

Lav gjeldsgrad
I tillegg viser tall fra SSB at den kommunale gjeldsgraden per innbygger i Søgne er lav. 49 000 kroner i gjeld per innbygger er lavt. I Songdalen er tallet 71 000 og Kristiansand har 86 000 kroner kommunal gjeld per innbygger. 

En rask gjennomgang av pågående og prosjekter som komme i nær fremtid viser at det i utbyggere i Søgne i svært nær fremtid tilbyr nesten 1000 boliger, tomter eller leiligheter.

Repstad Eiendom har flere av disse prosjektene:

Kjellandsheia Syd (bildet), 61 boligtomter hvor 27 er solgt. Øygardsheia 150 boliger, hvor reguleringsplanen sendes kommunen i løpet av inneværende uke. Kileneset på Langenes kommer sannsynligvis vinteren 2018 med tilbud om 25 boligtomter. På Vedderheia har utbyggeren 22 eneboligtomter mot Repstadvannet og på Torvmoen ferdigstilles snart den siste boligblokka med 12 nye leiligheter, for å nevne noen.

I tillegg har en rekke andre utbyggere ledige prosjekter.

Ausviga
- Vi har allerede solgt 13 av de 21 tomtene vi hadde for salg i første byggetrinn etter kun digital annonsering. Nå er det bare en uke igjen så tar vi ferie, men fra høsten kjører vi på for fullt igjen, sier Roald Aga Pedersen i Ausviga Eiendom til N247.

Pedersen sier videre at når 77% av verdien i byggetrinnet allerede er på plass vil dette nesten helt sikkert få betydning for den videre progresjonen i området.

- Ikke avgjort
- Vi har ikke tatt noen avgjørelse på dette enda, men jeg vil bli veldig overrasket hvis vi stopper nå. Vi tar en vurdering på dette straks etter ferien og jeg har sterkt tro på at vi går i gang med neste trinn. Samtidig som vi er veldig godt fornøyd, ser vi at også Repstad Eiendom har solgt godt. Dette er utrolig viktig for Søgne, sier Pedersen.

Tomtene i Ausviga er solgt både til private og til bedrifter, mye er til lokale folk. Flere kjøpere fremhever størrelsen på tomtene som viktig.

- Her får du plass til både hus og garasje og fremdeles er det luft igjen til å røre seg er et argument vi har hørt fra flere, sier Pedersen.

Andre områder
I Vedderheia har Aamodt Hus kjøpt 40 boligtomter i det siste feltet som bygges ut og Agderbygg har solgt 20 av 69 leiligheter i sitt 50+ prosjekt på Nymoen.

- Vi har i tillegg svært mange reserverte leiligheter og dette ser vi på som så positivt at det ser ut som om vi starter med å flytte matjorda på Nymoen rett over ferien, sier Jack Andersen (bildet) i Agderbygg AS

Til sammen skal det bygges mellom 1500 og 2000 boliger i områdene Kjellandsheia, Ausvigheia og Leireheia i årene som kommer. Dette er det Repstad Eiendom, Kruse Smith, Konsmohus og Hellvik Hus som står bak.

- Finnes det kjøpere til alle disse boligene?

- Ja, det tror jeg faktisk. Utviklingen er blant annet avhengig av hva som skjer under en kommunesammenslåing og våre politikere som skal forhandle med Songdalen og Kristiansand har en enorm viktig jobb foran seg. Ikke minst tror jeg som nevnt at nye E39 blir svært viktig for utbyggingene, sier Bueklev.

- Det må satses mot vest, understreker han.

Detaljregulering
- I Kleplandsveien er vi igang med detaljreguleringsarbeidet i et godt samarbeid med kommunen. Her planlegges Tangvall Park, et kombinert nærings- og leilighetsbygg med rundt 50 leiligheter. Det er Aamodt Hus, Mal i Sør og Murisør som står bak dette, sier Alexander Aamodt (bildet under) i Aamodt Hus til N247.

Aamodt Hus har kjøpt opp 40 eneboligtomter i Vedderheia av Repstad Eiendom. Også her pågår arbeid med detaljregulering og arbeid i området vil trolig starte i 2018.

På Pålsnes arbeider Murisør og Aamodt Hus med et område hvor det er planlagt 12 eneboliger med flott sjøutsikt. Området vil trolig være klart for utbygging i 2018. Aamodt mener den pågående byggeaktiviteten bare er positivt for Søgne.

- Beste vestkant
- Med en ny vei som gir rask adkomst til byen og den kommende kommunesammenslåingen mener jeg at vi helt klart kan kalle oss for beste vestkant. Spesielt er veien viktig, bare se hva som skjedde i Lillesand, sier Aamodt.

Litt lenger fram ligger også et stort område i Tofteland lier og venter på å bygges ut. Grunneierne og Søgne kommune har i godt samarbeid fått avkjørsel til dette området med i planene for ny E39. Aamodt mener beliggenheten gjør dette til et område som kan by på solide kvaliteter og bli et attraktivt område for bolig og næring når dette skal bygges ut. 

Boligprogram i Kristiansand lite bygdevennlig
Formannskapet i Kristiansand vedtok 14. juni 2017 i sak 90/17 å legge forslag til Boligprogram for kommunen 2018-2021 ut til høring. Høringsperioden er 26. juni - 25. august 2017. I programmet står det blant annet;

"Begrepet 10-minuttersbyen vil i planarbeidet brukes som et bilde på et flerfunksjonelt nærmiljø med korte gangavstander og nærhet mellom boliger og ulike daglige gjøremål (handel, nærservice, offentlige tjenestetilbud som skole, barnehage, eldresenter og helsetilbud).

Det vil være en målsetting at man – primært som bosatt, sekundert som arbeidstaker – har tilgang til flest mulig funksjoner og tjenester innenfor 10 minutters gangavstand.

Idrettsanlegg, parker og friområder bør også lokaliseres slik at det samlede behovet for å dra ut av området minimeres. Viktige målpunkt skal kunne nås til fots, og det må derfor legges til rette for et finmasket gang- og sykkelveinett med høy standard".

- Dette er noe politikerne i Søgne og Songdalen bør merke seg, avslutter Ole Johan Bueklev.

En sak N247 kommer tilbake til.
Sist oppdatert 05.07.2017 klokken 08:34 av Nicolai Prebensen

Bjørn Stephansen i Repstad Eiendom under den første visningen av Kjellandsheia Syd for få uker siden. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no