De engasjerte tilhørerne hadde flere innspill til forslaget om delvis fredning av Søgne-skjærgården. (Foto: Jon Aamodt)

Positive til fredning - diskusjon om plassering

  Jon Aamodt
  29. mai 2017
  22:56
Rundt 30 interesserte hørte forskningssjef Jan Atle Knutsen fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen fortelle om hvordan fredning av hummer påvirker bestand og gir bedre oppvekstvilkår. Resultater fra andre områder viser økning i bestand, større hummer og mer og større rogn som i sin tur har betydning for overlevelsesevnen.

Det var fagleder Steinar Sunde i Søgne kommune som hadde invitert til dialogmøte om en eventuell fredning av et område i Søgne-skjærgården. Formålet er å gi bedre oppvekstvilkår for hummer og torskeyngel og på sikt økt bestand av artene.

Positive erfaringer
Knutsen fortalte om erfaring fra tilsvarende prosjekter andre steder og kunne dokumentere en massiv økning ved kontrollfangst i områder som fredes. Økning fra en halv til tre hummer per teine, større hummer og dermed langt flere egg var blant eksemplene som er dokumenter i andre fredningsområder.

Publikum i Søgne bibliotek hadde forståelse for at fredning blir foreslått og på dette området møtte forslaget liten eller ingen motstand. 

Diskusjon om lokalitet
- Vi er for tiltak som bedrer oppvekstvilkårene for hummer og torskeyngel, men vi har noen tanker om hvordan dette kan målrettes i forhold til hva man ønsker å oppnå, sa fiskerlagets Carl Aamodt. Han mente det foreslåtte området kanskje ikke er optimalt i forhold til målsettingen med forslaget.

Fra flere hold ble det minnet om at forslaget ikke omfatter områder som er optimale for hummer og at områder lenger øst burde vært vurdert.

Sunde minnet om at området som skal fredes ikke trenger være det mest populære for hummerfiske.

Forslag sendes på høring
- Det holder at området er «godt nok» i forhold til de mål vi ønsker å oppnå, sa Sunde som fikk positive tilbakemeldinger men også flere innspill å ta hensyn til når han straks skal skrive innstillingen som skal sendes ut på høring.

I neste omgang skal saken politisk behandles før den kan sendes direktorat og departement for endelig avgjørelse.

- Det gjenstår en del arbeid og det er vanskelig å si sikkert når et forslag kan være klart, sa Sunde etter møtet. Han utelukker ikke helt at innstillingen kan sendes ut på høring allerede før ferien. 
Sist oppdatert 30.05.2017 klokken 00:51 av Nicolai Prebensen

Området hvor det er forslått forbud mot fiske med stående redskap er merket med gult på kartet. (Foto: Kartskisse: Søgne kommune/N247)

Fagleder Steinar Sunde til venstre i bildet hadde invitert forskningssjef Jan Atle Knutsen fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen til informasjonsmøtet i biblioteket mandag kveld. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no