Ordfører Astrid Hilde (AP) og markedssjef i Grønn Kontakt Hanne Watts ved åpningen av ladestasjonen på Tangvall fredag. (Foto: Jon Aamodt)

- Fremtiden er elektrisk

  Jon Aamodt
  19. mai 2017
  13:09
Søgne har fått sin første ladestasjon for elektriske biler. Stasjonen ble høytidelig åpnet av ordfører Astrid Hilde fredag klokken 11.30.

- Dette er en gledens dag på Tangvall. En ny epoke har begynt i Søgne. Vi er nå endelig på vei inn i fremtidens miljøvennlige samfunn. Det grønne skiftet er nå også i gang på Tangvall og i dag har dette manifestert seg i denne hurtigladestasjonen, sa ordføreren i sin åpningstale.

Samarbeid mellom offentlige og private
Kommunen, Staten ved Enova og grunneier/butikkeier EXTRA, er med på å dele kostnadene ved etableringen. Det er Grønn Kontakt som vant anbudet her og som har bygget og drifter ladestasjonen.

Stasjonen på Tangvall har to hurtigladere og to flexiladere. Det skal være mulig å lade alle elbiler på denne stasjonen. 

Rekkeviddeangst
Ordføreren sa videre i sin tale at det har vært en overgang å venne seg til elbil. Hun nevnte spesielt det nye begrepet «rekkeviddeangst» som for elbileiere kan være en daglig utfordring.

- Nå som vi har fått en hurtiglader rett i nærheten kan kanskje angsten dempes og kanskje også forsvinne helt. Nå kan jeg ta en stopp her i cirka ti minutter for å fylle på litt strøm og kvitte meg med rekkeviddeproblemet og angsten, sa ordføreren.

- Jeg er overbevist om at fremtiden er elektrisk, fortsatte hun og refererte til partiets program hvor det er en målsetting at alle nye biler som selges i 2025 skal være fossilfrie. 

- Mer enn 300 elbiler i Søgne
- Vi spreller jo mye på rådhuset. Derfor er det gøy å se resultatet av den politikken vi fører. Ved årsskiftet var det over 300 elektriske biler i Søgne og denne ladestasjonen kan være med å gjøre det litt mer trygt å velge elektrisk for innbyggerne i Søgne, kommenterte gruppeleder i MDG Yngvar Monstad (bakerst i bildet) som også var til stede ved åpningen av Søgnes første ladestasjon for elektriske biler.

Ordfører Astrid Hilde (AP) klipper snoren og åpner Søgnes første ladestasjon for elektriske biler. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no