Den nasjonale vannscooterforskriften skal i følge fvn.no onsdag kveld være opphevet med øyeblikkelig virkning. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Vannscooterforskriften opphevet

  Nicolai Prebensen
  18. mai 2017
  22:42
Fra og med i dag kan du kjøre vannscooter på samme måte som andre småbåter. Det skriver fvn.no sent onsdag kveld.

I følge nettstedet er det stortingsrepresentant Svein Harberg fra Aust-Agder som bekrefter at vannscooterforskriften er opphevet med øyeblikkelig virkning.

- Vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning. Vannscootere skal fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk, sier Harberg til avisen.

Ingen henvisninger
I artikkelen i fvn.no henvises det ikke til formelle vedtak, men stortingsrepresentanten sier at kommunene har anledning til å lage egne regelverk for hastighet og motorisert ferdsel til sjøs og i ferskvann.

Den 14. mars vedtok formannskapet i Søgne kommune å opprettholde vannscooterforskriften som nå i følge fvn.no er opphevet.

Sak sendt ut på regjeringen.no torsdag formiddag:

"Nå er vannscooterforskriften opphevet
Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv, avhengig av hvor det skjer. Det kan variere innen en kommune og mellom ulike deler av landet.

Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.

Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til  å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende.

Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.

I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse reguleringene blir videreført.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for motorferdselloven. Samferdselsdepartementet har ansvar for havne- og farvannsloven og den sentrale fartsforskriften".
Sist oppdatert 18.05.2017 klokken 13:32 av Nicolai Prebensen

I følge stortingsrepresentant Svein Harberg er vannscooterforskriften opphevet med øyeblikkelig virkning. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no