Interpellasjon
Bildet er fra fjorårets rydding inne i Høllebukta. Mye søppel kom opp av vannet. Forsidebildet er fra 2. mai da dykkere fra Søgne Dykkkerklubb fisket opp et nesten komplett hyttekjøkken med tilbehør inne i Olavsundet og like utenfor. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Vil legge til rette for "Fishing for litter"

  Nicolai Prebensen
  18. mai 2017
  22:03
Det er en kjensgjerning at havet forsøples og på sikt vil det være mer søppel i havet enn fisk. Et samarbeid mellom Yngvar Monstad (MDG) og Tom Løchen (H) har sett nærmere på et prosjekt som startet i Nederland i 2000.På bakgrunn av dette har Monstad (øverste artikkelbilde) og Løchen (nederste artikkelbilde) sendt en interpellasjon til ordfører Astrid Hilde og ber i denne om at: "ordføreren legger fram en sak for formannskapet 
hvor det gis en kostnadsberegning for et slikt tiltak, slik at formannskapet eventuelt kan bevilge midlene som trengs for å gi fiskerne mulighet til å levere søppel i en låsbar container i Høllen".

Interpellasjonen besvares i kommunestyremøtet 24. mai.

Kjære ordfører,
Ettersom jordas befolkning vokser, øker presset på natur og miljø, blant annet i form av forurensning og forsøpling. Et voksende problem er marin forsøpling, særlig i form av plastavfall som ikke brytes ned, men omdannes til mikroskopiske plastbiter som tas opp i næringskjeden og kommer tilbake på matfatet vårt. En malaysisk forskningsrapport avdekket for eksempel nylig mikroplast i 15 av 16 havsalt fra åtte forskjellige land, og forskerne advarer om at dette bare er en av mange kilder til mikroplast i matskapet vårt (1).

Hver dag havner rundt 20 000 tonn plastavfall i havet (2). Rundt 15% av dette driver i land på strender og langs kystlinjer, like mye blir drivende rundt i havstrømmene, mens de resterende 70% synker til bunns. Over tid brytes plasten ned til mindre biter og blir en del av næringskretsløpet, men den forsvinner aldri. Dersom vi ikke klar
er å snu denne utviklingen vil det innen 30 år være mer søppel enn fisk i havet, ifølge en internasjonal rapport fra World Economic Forum (3). 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet iverksatt et prøveprosjekt hvor fiskere i Tromsø, Egersund og Ålesund får levere avfall de får i sine fiskeredskaper kostnadsfritt til gjenvinning (4).

Vi har ønsket at også fiskerne i Søgne skal få samme muligheten til å rydde opp på havbunnen uten at de skal bære kostnadene ved det, og har derfor forsøkt å få Søgne innlemmet i ordningen, uten hell. Vi vet at mange av fiskerne er svært positive til tiltaket (5), derfor ber vi nå ordføreren om å legge fram en sak 
for formannskapet hvor det gis en kostnadsberegning for et slikt tiltak, slik at formannskapet eventuelt kan bevilge midlene som trengs for å gi fiskerne mulighet til å levere søppel i en låsbar container i Høllen. 

Vi har fått signaler fra Norsk Gjenvinning om at de vil bære halvdelen av kostnadene, og ber derfor om at man tar kontakt for et mulig prisoverslag. 

Vi estimerer tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10 000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere sjømat, vil det videre forsterke omdømmet vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.
Sist oppdatert 18.05.2017 klokken 13:32 av Nicolai Prebensen

Dette bildet er tatt 2. mai inne i Olavsundet da dykkere dykkere fra Søgne Dykkkerklubb fisket opp et nesten komplett hyttekjøkken med tilbehør fra havbunnen. På bildet er Steinar Monsen mens tre dykkere jobbet på havbunnen. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no