Arnfinn Håverstad ble tildelt 17. mai-komiteens hederspris under arrangementet på torvet 17. mai. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Ufortjent og et sjokk

  Nicolai Prebensen
  17. mai 2017
  15:16
Under festarrangementet på torvet på Tangvall 17. mai ble Arnfinn Håverstad tildelt hedersprisen i Søgne kommune.

- Han er en uvanlig flink fotograf, har utallige prosjekter til Søgnes beste i kofferten. Han har en lang og tro tjeneste i Søgne kommune bak seg og det er en glede å gi Arnfinn Håverstad 17. mai-komiteens hederspris, sa 17. mai-komiteens leder Øyvind Lorentsen under utdelingen. 

Dette kom overraskende på den beskjedne hedersmannen og han kvitterte med å si at denne prisen kom som et sjokk, og var ufortjent. 

Håverstad var sannsynligvis den eneste på torvet på Tangvall som var enig med han i akkurat det. Vi gratulerer!

Arnfinn Håverstad under tildelingen av hedersprisen på torvet 17. mai. 17. maikomiteens leder Øyvind Lorentsen delte ut prisen. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no