Innsendt
- En vannskuter farer gjennom det smale sundet, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Fred i sundet

  Jon Aamodt
  16. mai 2017
  21:17
Det er kvelden før vår kjære nasjonaldag.

Det er ro og stillhet i sundet. Et par tre tjeld,noen silender, terner samt måker koser seg. De er våryre. Snart skal små etterkommere se dagens lys. Alt i en total sammenheng for opprettholdelse av verdens mest fantastiske skjærgård.

Så plutselig. Stillheten brytes brutalt. Sterk motorlyd. Er det et fly? Helikopter? Nei ingen av delene. En vannskuter farer gjennom det smale sundet, på det smaleste ca 10 meter. Etter at lyden stilner og bølgene etter skuteren faller til ro, er stillheten tilbake. Men sjøfuglene. Hvor er de?

I følge våre sentrale myndigheter er vannskuter et fartøy. Hvorfor heter det vannskuter? Det lurer jeg på. De samme myndighetene presiserer også:
Det er en politisak å se etter at alle forholder seg til regler samt forskrifter til sjøs, dette gjelder også for vannskutere! Tror virkelig våre sentrale politikere at politiet har rimelige muligheter til å følge opp og ev hindre uregelmessig kjøring med denne type " fartøy" ? Jeg vil våge den påstand: Det  er en umulig oppgave for politiet dersom det ikke settes inn veldig store og svært kostbare tiltak. Hvilke etter min ringe vurdering er urealistisk og totalt uforsvarlig.

Vår felles skjærgård er sårbar. Dessverre minker det på sjøfuglene. Det er viktig at vi ikke animerer til tiltak og aktiviteter, i kystområdene, som ytterligere vil redusere sjøfuglbestanden. Det kan fort bli for sent. Vi må ikke oppleve en taus skjærgård tom for sjøfugler.

Fri ferdsel for vannskutere vil være en feil vei å gå. Sett av spesielle baner hvor de kan utfolde seg og hvor negative konsekvenser vil bli minimale.

Helge Andresen , Høllen 
Sist oppdatert 16.05.2017 klokken 22:32 av Nicolai Prebensen

Helge Andresen om vannskuterbruk i skjærgården. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no