- Her må NAV ta tak og finne tiltak, sier Anders Ramsland (H) leder av Tjeneste og levkårskomiteen i Songdalen kommune. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Må være bedre til å finne alternative jobber og tiltak

  Jon Aamodt
  12. mai 2017
  18:03
Nye tall fra NAV viser at andelen uføre i Songdalen fortsetter å stige raskere enn kommunene rundt. Oppdatert statistikk pr 31.03.17 viser en økning på hele 9,4 prosent uføre i Songdalen mens landsgjennomsnittet siste 12 måneder er på 1,3 prosent.

Til sammenligning har Søgne kommune en liten nedgang på 0,6 prosent og Vest-Agder en samlet økning på 1,6 prosent. I fylket forøvrig er det kun Kristiansand som har økning av betydning med 4,1 prosent flere uføre, mens de resterende kommunene har små endringer eller kan vise til en reduksjon av uføre arbeidstakere mellom 18 og 67 år. 

- Må finne tiltak
- Dette er ikke bra. Det er jo en tendens som har vart lenge, og dessverre ser det ikke ut til å hjelpe. Jeg tror det må handles tidlig, allerede i 20 årene. En må være bedre til å finne alternative jobber og tiltak. En kan ikke allerede så ung bli utelatt fra arbeidslivet resten av livet. Her må NAV ta tak og finne tiltak, sier Anders Ramsland (H) leder av Tjeneste og levkårskomiteen i Songdalen kommune.

De faktiske tallene han referer til viser at det i Songdalen nå er 627 personer mellom 18 og 67 år som mottar uføretrygd. Dette er en økning på 54 personer de siste 12 månedene eller 9,4 prosent i forhold til antallet for ett år siden. Videre viser oversikten at antall uføretrygdede i Songdalen utgjør 15,1 prosent mens tilsvarende tall for Søgne er 11,9, Kristiansand 10,3, Vest-Agder samlet 12,1 prosent og hele landet 9,5 prosent. 
Sist oppdatert 12.05.2017 klokken 18:09 av Jon Aamodt

Nye tall viser at andelen uføre fortsetter å øke mer i Songdalen enn nabokommunene. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no