Skisse: Det er det lysegrønne feltet som er foreslått fredet for alt stående fiskeredskap i en gitt tidsperiode. (Foto: Kartskisse: Søgne kommune/N247)

Allmøte om delvis fredning av Søgne-skjærgården

  Nicolai Prebensen
  10. mai 2017
  21:14
Like før årsskiftet sendte fagleder Steinar Sunde i Søgne kommune et forslag om fredningsområde for alt stående redskap i Søgne-skjærgården til Havforskningsinstituttet i Flødevigen.

Formålet med høringen var om instituttet så seg enig i det forslaget som lokale fiskere og Sunde selv hadde kommet frem til gjennom et folkemøte på Borøya i 2016 og senere møter med lokale fiskere og fagfolk. Forslaget gjelder Torve- og Høllefjorden med visse utstikkere. (Se kart).


Fagleder Sunde har lovet et allmøte om planene hvor alle som ønsker det kan komme til orde. Nå er dette klart og den 29. mai klokken 19.00 inviteres det til møte i biblioteket på rådhuset i Søgne.

Forskningssjef Jan Atle Knutsen ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen vil holde foredrag om erfaringene med marine bevaringsområder, og kommer nærmere inn på forslaget om å opprette et slikt område i Søgne-skjærgården.

- Det blir også anledning til å stille spørsmål, sier Sunde onsdag ettermiddag.
Sist oppdatert 10.05.2017 klokken 21:16 av Nicolai Prebensen

Fra møtet i skolehuset på Borøya første søndagen i hummerfisket i 2016. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Allmøte om fredning av deler av Søgne-skjærgården 29. mai. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no