Dialogen rundt spørsmålet om kursing av politikere og administrasjonen i Søgne kommune.

Dette sa politikerne - og rådmannen

  Nicolai Prebensen
  10. mai 2017
  15:48
Formannskapsmøtet onsdag formiddag ble en hard diskusjon mellom Arbeiderpartiet på den ene siden og administrasjonen og de andre partiene om kommunen skulle gå inn for forslaget om et flere dagers kurs for om mulig å lette på konfliktnivået i kommunen.

«Restart»
I utgangspunktet ønsket Arbeiderpartiet et møte med kun politikere for å «restarte» de forhandlingene som startet før jul og som nå er stoppet.

Administrasjonen og de andre partiene ville følge rådmannens innstilling med fire dagers kurs i regi av Institutt for medskapende ledelse AS, ved daglig leder Claus H. Jebsen som har vært inne i bildet tidligere.


Et slikt kurs koster rundt 170 000 kroner eksklusive opphold og reise, og Bjørn Egeli (Ap) var klar på at et slikt kurs måtte være billigst mulig.

Tom Løchen (H) mente slike beløp var for peanøtter å regne i forhold til hva den pågående konflikten koster kommunen i dag.

I Nett TV-vinduet ser og hører du ordskiftet.

Kommunalsjef Jon Wergeland har ført forslaget om et fire dagers kurs i pennen og holdt et flammende innledningsforedrag om bakgrunnen for forslaget. (Se annen sak) (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no