Varaordfører Egel Terkelsen (FrP) gikk i formannskapet sterkt ut mot Arbeiderpartiet og utfordret gruppeleder Egeli til å vise samarbeidsvilje i praksis. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Vis at du vil Bjørn

  Jon Aamodt
  10. mai 2017
  13:54
Arbeiderpartiets gruppe i formannskapet møtte et sterkt press fra resten av formannskapet og rådmannen under debatten om samarbeidsklimaet i kommunens ledelse. 

- Vis at du vil Bjørn, sa varaordfører Egel Terkelsen med adresse til Arbeiderpartiets gruppeleder Bjørn Egeli under debatten i Søgne formannskap onsdag formiddag.

På vegne av arbeidsgruppen orienterte kommunalsjef Jon Wergeland om hva som er planlagt for videre oppfølging av arbeidet med å bedre samarbeidet mellom lokalpolitikerne i Søgne om mellom politisk og administrativ ledelse.

Betaler en høy pris
Wergeland oppsummerte gruppens arbeid til nå.
- Vi får klare signaler om at organisasjonen betaler en høy pris i forhold til hvordan vi fremstår i det offentlige rom. Vi har engasjert ekstern hjelp etter grundig research og funnet et velrenommert firma som kan bistå i det vi har behov for og vi har fått god hjelp. Vi må ha toleranse for ulikheter, men vi skal fremstå som gode og dyktige ledere, sa Wergeland og påpekte videre viktigheten av å forstå rollefordeling og ha et samarbeidsklima som tåler og har respekt for uenighet. 

Gruppens viktigste forslag er en todagers samling som inkluderer både politiske og administrative ledere. Forslaget fikk god mottagelse både fra rådmannen og flere politikere herunder varaordfører Terkelsen.

Vil ikke inkludere administrasjonen
- Vi er enige i mye av det som sies og at det trenges gode prosesser og en god dialog. Det har vært situasjoner som har vært særdeles utfordrende og vi har ikke klart å etterleve det vi har blitt enige om. Vi som politisk gruppering har hatt utfordringer i forhold til hvordan vi samarbeider og samhandler. Formannskapet gjorde en bestilling til arbeidsgruppa og da må vi ha anledning til å tenke annerledes, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Bjørn Egeli.

Egeli ønsket ikke å støtte arbeidsgruppens forslag slik det forelå, men ønsket å restarte prosessen med en dagsamling kun for politikerne.

Dette fikk varaordføreren til å reagere og han utfordret Egeli til å vise i handling at han ikke bare snakker om samarbeid men også stiller opp og støtter de forslag som det er lagt nede store menneskelige og økonomiske ressurser i.

Utfordrer Ap
- Arbeiderpartiet sier at vi vil. Kjære venn, vis at du vil, var Terkelsens oppfordring til gruppeleder Egeli.

Han viste til det samarbeidet som ble startet opp tidligere og inkluderte både politikere og administrasjonen. I følge Terkelsen ble det slutt på disse etter at Arbeiderpartiet ikke lenger ønsket å delta. Terkelsen mener han har møtt motvilje og sier han er i tvil om hva Arbeiderpartiet egentlig vil.

Terkelsen sier videre at han blir satt ut når han hører politikere fortelle usannheter fra kommunestyrets talerstol.

- Kanskje dette er begynnelsen på at sannheten skal komme ut, sa Terkelsen

900 ansatte som følger med
- Jeg skal være forsiktig i debatten, men det er utrolig viktig at vi prater sammen. Det som ble startet har dessverre stoppet opp og nå sitter vi her. Mange har lagt ned mye tid og det er avgjørende at vi er med i denne dialogen. De ansatte forventer det. Det påvirker deres hverdag. Det er utrolig viktig at vi starter et løp, så får vi heller korrigere underveis, sa rådmannen og viste til alle de kommunalt ansatte som følger med i det som nå utspiller seg,

Skjønner ikke Ap
- Dialog og samhandling uten at vi snakker sammen er helt meningsløst. Vi har hatt mange og lange samtaler i arbeidsgruppa og har vært helt klare på at det bør være to sammenhengende dager hvor folk ikke reiser hjem. Det koster fryktelig mye slik vi har det nå. Jeg skjønner ikke tankegangen til Arbeiderpartiet, men det er heller ikke min jobb, sa Tom Løchen som sitter i arbeidsgruppa og har vært med å utarbeide forslaget som inkluderer en samling med både politikere og administrasjonen.

Felles gruppemøte
Egeli sa i en kommentar at det blir fremstilt som om Ap ikke vil, men poengterte at også hans gruppe vil gjerne finne en vei ut av dette. Han ønsket likevel at det politiske miljøet først skulle ha en dag med veilederen og se hva som kommer ut av dette før løpet videre legges. Han ba om at de ble holdt et felles gruppemøte for at formannskapet skulle få en felles plattform i den videre saksbehandlingen.

Dette gruppemøtet resulterte i et forslag fra formannskapet som i stor grad likner forslaget fra arbeidsgruppen. Den vesentligste forskjellen er at tiden fram til lunch første dag av samlingen skal være forbeholdt politikerne og veilederen. Fra lunch vil administrasjonens representanter slutte seg til samlingen og løpet videre blir som opprinnelig foreslått. Forslaget innebærer også at samlingen skal finne sted lokalt og tidspunkt er satt til 15. og 16. mai.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

Sist oppdatert 10.05.2017 klokken 13:58 av Jon Aamodt

- Vi får klare signaler om at organisasjonen betaler en høy pris i forhold til hvordan vi fremstår det offentlige rom, sa kommunalsjef Jon Wergeland i sitt innlegg onsdag formiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Arbeiderpartiets gruppeleder Bjørn Egeli ønsket å ha en egen dagsamling kun for politikere før videre prosess fastlegges. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no