Etter at Stortinget hat vedtatt sammenslåing av de tre kommunene, venter betydelige midler i storbytilskudd allerede fra 2018. (Foto: Nicolai Prebensen)

Kristiansand får storbytilskudd i 2018

  Nicolai Prebensen
  09. mai 2017
  22:49
Kristiansand får over 30 millioner i storbytilskudd allerede i 2018, skriver fvn.no tirsdag kveld.

I følge nettstedet kommer dette frem av kommuneproposisjonen som legges frem av regjeringen torsdag. Forslaget er at Søgne, Songdalen og Kristiansand blir en kommune fra 2020.

Allerede fra 2018
- Når vedtaket om sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen er gjort, ønsker vi at Kristiansand skal få storbytilskudd allerede fra 2018, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Grensen for storbymidler er på 100 000 innbyggere, men likevel vil kommunen motta tilskuddet på linje med Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

– Basert på dagens innbyggertall, vil beløpet være 33 millioner kroner. Men etter 2020 vil kommunen ha rundt 106.000 innbyggere, og da øker det til 40 millioner, sier Sanner til Fædrelandsvennen.

Stortinget behandler kommuneproposisjonen den 8. juni og vedtar da kommunestrukturen slik den politiske balansen er i dag. Kommunal- og moderniseringsministeren legger et vedtak i Stortinget til grunn for tilskuddet. 

Høyre, Frp og Venstre er enige om å bruke tvang, mens KrF ikke støtter forliket. Det skal ikke mer enn tre stemmer mot sammenslåing fra stortingsrepresentantene i de tre samarbeidende partiene før hele prosessen endres.

Blir en sammenslåing vedtatt og blir stående etter valget til høsten vil «Nye Kristiansand» få rundt 40 millioner i storbytilskudd basert på et innbyggertall på rundt 106 000 innbyggere.

Øvrige statlige tilskudd
I tillegg til storbymidler vil de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen få 46,1 millioner kroner i støtte til engangskostnader som utbetales etter Stortingets behandling av kommunereformen i juni, På toppen av dette kommer også 30,8 millioner kroner i reformstøtte til det som blir Nye Kristiansand kommune. 

Sist oppdatert 09.05.2017 klokken 23:15 av Jon Aamodt

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil utbetale storbymidler til den nye kommunen allerede fra 2018. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no