Fullmånen fotografert onsdag kveld.Det er en av grunnene til at meteorologene frykter springflo torsdag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Derfor frykter meteorologene springflo torsdag

  Nicolai Prebensen
  11. jan 2017
  22:03
Informasjon hentet fra Kartverket:
"Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.

Endringer i lufttrykk og i vind kan endre vannstanden betraktelig. Det er det som skjer når det blir stormflo: Lavt lufttrykk fører til høy vannstand. Dersom lufttrykket synker med én hektopascal (hPa) eller én millibar (mb), vil vannet som en tommelfingerregel stige med én centimeter. Et kraftig lavtrykk på 960 hPa vil føre til at vannet stiger cirka 50 centimeter.

Vind påvirker
Vind spiller også en avgjørende rolle for hvor høy vannstanden er. Vinden kan presse vann inn mot land, slik at man får en oppstuing av vann ved kysten. For norskekysten gjelder dette for det meste vind fra sør og vest.

Kraftig vind i Nordsjøen kan også skape lange bølger som vandrer langs kysten, slik at det blir ekstra høyt vann der det lokalt er omtrent vindstille.

Stormflo og høyt tidevann
Ekstra høy vannstand får vi når en stormflo faller sammen med såkalt høyt astronomisk tidevann. Tidevannsforskjellene varierer i en månesyklus, og fra Vestlandet og nordover har vi størst forskjeller én til to dager etter ny- og fullmåne. Dette kalles springperioder.

På Sørlandet og i Oslofjorden kommer springperiodene to-tre dager før ny- og fullmåne", skriver Kartverket

Langs, ikke mot
Natt til torsdag er det fullmåne, og dette i kombinasjon med kraftig vind inn mot kysten, er grunnen til at det fryktes springflo torsdag. I følge varslene onsdag kveld skal kulingen blåse langs kysten fra vest og ikke inn mot kysten fra sør. Derfor vil vannstanden natt til torsdag høyst sannsynlig ikke bli ekstrem.


Ikke så mye "krefter" i månen i den fasen den var i mellom jul og nyttår. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no