Video produsert av Gjensidige.

Slik unngår du brann i husholdningsapparater

  Nicolai Prebensen
  12. jan 2017
  10:22
13 prosent i Vest-Agder har opplevd brann i elektriske husholdningsapparater. På snaut to år har branner i slike apparater gjort skade for 9 millioner kroner i dette fylket. Unngå bruk på natten, oppfordrer forsikringsselskap.

- De fleste tror at det ikke skjer meg, men det viser tallene at det gjør, sier rådgiver Simon Andre Olsen i Gjensidige. 4.900 norske boliger er rammet av dette siden 2015. 

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser samtidig at hele 13 prosent av befolkingen i Vest-Agder har hatt brann i elektriske husholdningsapparater. 

- Bruk oppvaskmaskiner, vaskemaskiner etc. kun når du er våken og er hjemme, da kan man reagere raskt dersom noe skulle skje, anbefaler Olsen.

Halvparten av brannene i Norge er knyttet til elektrisitet
- Et svært viktig tiltak for å få ned antall branner og brannofre er kontroll av det elektriske anlegget utført av en sertifisert kontrollør. Sammen med økt bevissthet i bruken av elektriske apparater, vil dette kunne spare menneskeliv, sier Olsen. Cirka 20 prosent av bygningsbrannene skyldes feil i selve det elektriske anlegget og utstyret. 

- Det er særlig eldre boliger med sikringsskap med skrusikringer som bør prioriteres, anbefaler rådgiveren. 

Råd og fakta
  • Skjøteledninger skal kun brukes midlertidig
  • Vanligste feil er at «permanente» skjøteledninger blir belastet med apparater som bruker mye strøm (eksempel vifteovn)
  • Ledningene blir varme når det går strøm gjennom dem, og ligger de i en kveil så blir det en synergieffekt av oppvarming - kablene smelter og kan forårsake brann
  • Rengjør bak kjøleskap, oppvaskmaskin og vaskemaskin minst én gang i året
  • Spesielt kjøleskap er avhengig av lufting for å fungere som de skal, for mye støv kan blokkere luftingen
  • Hold fast stikkontakten når støpselet dras ut. Mange stikkontakter blir løse etter hardhendt behandling, noe som kan føre til svikt i kontaktene og dermed gnist/brann

- De fleste tror at det ikke skjer meg, men det viser tallene at det gjør, sier rådgiver Simon Andre Olsen i Gjensidige. (Foto: Gjensidige)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no