Slik kan kryssingen av Trysfjorden se ut når ny E39 gjennom Søgne er ferdig i 2021. (Foto: Sweco/Nye Veier)

E39 oppstart i 2018

  Jon Aamodt
  10. jan 2017
  19:23
Nye Veier planlegger byggestart på E39 strekningen Kristiansand Vest- Mandal Øst i løpet av 2018. Selskapet presenterte tirsdag sine reguleringsplaner for strekningen og disse skal nå behandles i de respektive kommuner. Dette skriver Nye Veier AS i en pressemelding sendt ut like over klokken 18.00 tirsdag kveld.

Etter planen skal strekningen fra Fidjane til Holum stå klar til bruk i 2021 og hele den nye motorveien til Stavanger innen 2030. Da vil en kjøretur til Stavanger gjøres unna på under to timer.

Store byggverk
Strekningen Søgne Øst til Mandal Øst er ifølge Nye Veier circa 14 km. Her vil det bli flere store konstruksjoner med to 520 meter lange broer over Trysfjorden og en ny Søgne-tunnel på hele fire kilometer. den lengste som er bygget på Sørlandet sier seniorrådgiver for planprosesser i Nye Veier, Jon Terje Ekeland til fvn.no. Byggetiden på de to broene over Trysfjorden er beregnet til to år.

Ny E39 planlegges som 4-feltsvei, med en dimensjonerende hastighet på 110km/t. Veien øst for Monan planlegges med motorvegstandard tilsvarende årsdøgntrafikk (ÅDT) over 20 000 og vil bli 23 meter bred. Fra Monan og vestover planlegges veien videre med motorvegstandard ÅDT 12 000 –20 000. Bredden her vil være 21 meter. Kryssutforming for ny E39 vil endelig fastsettes i anleggsfasen.

Totalt skal det bygges syv broer og fem tunneler før trafikantene kan ta i bruk ny vei mellom Fidjane og Døle bru.

Problematisk strekning
Strekningen vest for Lohnelier har i lang tid vært kjent som en spesielt sårbar vei på vinterstid. Vinteren 2013/14 var det i følge tall fra utbyggerne hele 11 døgn med snøfall for førte til trafikale problemer, flere av disse knyttet til trailere som må ha assistanse. Det har årlig vært hendelser med stenging av veien og omkjøring er både lang og lite egnet for stor trafikk. Disse forholdene samt ulykkesdata fra strekningen har hatt vesentlig betydning for prioriteringen av denne strekningen. 

Nye Veier venter at reguleringsplanforslagene behandles politisk i de fire kommunene Kristiansand, Søgne Songdalen og Mandal i løpet av januar. Frist for uttalelses til offentlig ettersyn blir trolig lagt ut i løpet av mars. Det vil bli arrangert folkemøter i Kristiansand, Songdalen og Søgne opplyser Nye Veier. Tid og sted er ikke bestemt og vil bli offentliggjort senere.
Sist oppdatert 10.01.2017 klokken 19:32 av Nicolai Prebensen

Starten på den nye fire kilometer lange Søgnetunellen fra Klepland. (Foto: Sweco/Nye Veier)

Kryssing av Rossevann slik det er tenkt i reguleringsplanen (Foto: Rambøll/Nye Veier)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no