- Det er rådmann Kjell A. Kristiansen som har bestilt rapporten om aktivitetsplikt. Saken skal behandles politisk senere i januar. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Unge på sosialhjelp i aktivitet innen tre uker

  Jon Aamodt
  10. jan 2017
  16:56
- Tiltakene vi igangsetter, skal aktivisere ungdommen hver dag, tilsvarende en ordinær jobb eller skole. Bakgrunnen for nye regler er å unngå at unge brukere mottar passiv ytelse, uten at de blir stilt krav til. Aktivitetsplikten skal oppleves som meningsfullt for dem som deltar og gi dem motivasjon til å ta et skritt nærmere skole eller ordinært arbeid. Det skal være et sterkt innslag av praktisk arbeid og strenge regler for kutt i sosialhjelp, ved ugyldig fravær.

Dette skriver arbeidsgruppen som har vurdert hvordan Songdalen kommune skal ivareta regjeringens krav om aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Det er rådmann Kjell A. Kristiansen som har bestilt rapporten. 


- Tjeneste- og levekårskomiteen vil bli orientert om innholdet på sitt møte 17. januar og med støtte herfra er dette den arbeidsformen vi prioriterer fremover, sier Kristiansen til N247.

Vil ha de unge i aktivitet raskt
Det er NAV-veileder som skal kartlegge den enkeltes situasjon og koordinere veiledning i prosessen. Fra en person søker om sosialhjelp til oppstart av aktivitetsplikt skal det gå fra null til tre uker. 

NAV-leder har det daglige ansvar for aktivitetsplikten og rapporterer til en tverrfaglig styringsgruppe, i følge forslaget som er levert rådmannen.

Vil finne tiltak i kommunale enheter
. Inntil videre er det ikke etablert kontakt med andre aktører enn de kommunale enhetene. Vi antar at det i Songdalen kan være inntil 10 personer som faller inn under denne ordningen og vi vil i første omgang søke å tilby løsninger knyttet til oppgaver innen egne enheter. Enhetsledere som tar imot ungdommene vil få grundig informasjon og tett oppfølging underveis i tiltaket, sier rådmannen.

Utvalget har også vurdert et såkalt «jobbhus», men har ikke anbefalt denne løsningen nå. NAV vil i løpet av 2017-2018 vurdere denne muligheten, inkludert et interkommunalt samarbeid hvor dette inngår. 

NAV-leder Tone Bech vil ha det daglige ansvaret for ordningen med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no