Byggingen av nye Vågsbygdveien får ett rettslig etterspill våren 2017. Arbeidsfellesskapet NCC-Tepstad Anlegg har stevnet Vest-Agder fylkeskommune for et betydelig beløp. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Rettsaken tar fire måneder

  Nicolai Prebensen
  10. jan 2017
  16:11
Neste tirsdag starter den fire måneder (inklusive flere ukers rettspause) lange rettsaken hvor arbeidsfellesskapet Repstad Anlegg/NCC har stevnet fylkeskommunen for et beløp på rundt 185 millioner kroner etter byggingen av nye Fv 456 - Vågsbygdveien. I tillegg kommer kravet om renter i perioden etter forfall på det omtvistede beløpet.

N247 har tidligere skrevet om tvisten som handler om tilleggsarbeider, mengdeberegninger og kontraktsforståelser i forbindelse med det store veiarbeidsprosjektet med en totalramme på over en milliard kroner.


Den nye Vårgsbygdveien ble formelt åpnet den 26.juni 2014 og det er Søgne-entreprenøren som har utført vesentlige deler av arbeidet i samarbeid med NCC Constructions. Selskapene dannet et eget arbeidsfellesskap og det er dette selskapet som den 17. januar møter Vest-Agder fylkeskommune i Kristiansand tingrett. Det er fylkeskommunen som er den formelle oppdragsgiveren i prosjektet. 

31 rettsdager
Det er satt av hele 31 rettsdager til saken, i to perioder. Den første perioden fra 17. januar til 17. februar. den andre fra 18. april til 18. mai. 

Da fylkesordfører Terje Damman mottok forliksklagen 23. februar i 2015 sa han at han var opptatt av at entreprenørene skal få betalt for arbeid som reelt er utført. 

- Jeg har forstått det slik at dette dreier seg om en rekke tilleggsarbeider. Noen av disse skal være gjort opp for. Nå skal vi ha rettsmeklinger før retten settes, så får vi se hva som kommer ut av det, avsluttet fylkesordføreren.

- Ikke uventet
Direktør i Repstad Anlegg, Mona Mortensen sa til N247 i april 2016 at det ikke var uventet at denne saken nå havnet i retten. 

- Det er gått 1,5 år uten at partene har kommet til enighet. Da er det ikke annet å forvente enn at saken må løses i rettsapparatet, sa hun dengang.

I følge fylkesordfører Terje Damman er stevningen på 130 sider og har tilleggsdokumenter på i alt 12 fulle permer som retten nå må behandle..

Direktør Mona Mortensen i Repstad Anlegg. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Mona Mortensen, direktør i Repstad Anlegg AS og Johan Mjåland, avdelingsdirektør i Statens vegvesen under åpningen av nye fv 456 26. juni 2014. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no