Martine Willumsen (23), Signe Hansen (22) og Ingrid Aukland (23) benyttet seg av vaksinasjonstilbudet fredag. (Foto: Amalie Henden)

Ni av ti aktuelle kandidater i Søgne har ikke tatt HPV-vaksinen

  Amalie Henden
  06. jan 2017
  15:57
Siden november 2016 har unge kvinner født mellom 1991 og 1996 fått tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft. Tilbudet varer i to år, som betyr at du bør ha påbegynt vaksinasjonen innen utgangen av 2018.

Få har benyttet seg av tilbudet
I Søgne er det rundt 400 aktuelle kandidater for vaksinen, som må taes i tre omganger. Så langt har i underkant av 40 benyttet seg av tilbudet.

- Vi håpet at en større andel ville møtt opp til de dagene vi satt av til vaksinasjonen i november, men ettersom det var så få som benyttet seg av tilbudet vaksinerer vi fortsatt. Da ser vi helst at de aktuelle ringer og bestiller time på forhånd her på helsestasjonen, sier Elin Martinsen, helsesøster på Søgne helsestasjon.

De som er født tidligere enn 1991 må selv ta initiativ og betale for vaksinen, mens de som er født senere enn 1996 får tilbudet på skolen.

En viktig vaksine
- Vaksinen beskytter mot HPV-virus 16 og 18, som er to av de vanligste HPV-virusene. Det er en viktig vaksine fordi det beskytter mot livsmorhalskreft, som mange kan være bærere av viruset til, forteller Martinsen.

Av alle seksuelt aktive blir 70 prosent smittet med HPV-viruset, de fleste i ung alder. I en norsk undersøkelse hadde omtrent 45 prosent av kvinner i 21-årsalderen en pågående HPV-infeksjon. De fleste infeksjonene gir ingen symptomer og går over av seg selv, men en av ti av smittede vil få en langvarig infeksjon som kan føre til livmorhalskreft.

Tre doser
Vaksinasjonen består av tre doser, hvor andre dose skal tas en til to måneder etter første er satt, mens den tredje taes fire måneder etter andre dose. 

Selv om vaksinasjonen er fullført, bør kvinner også gå til livsmorhalsundersøkelse. Det består av en celleprøve fra livmorhalsen. Alle norske kvinner fra 25-årsalderen får et tilbud om undersøkelsen hvert tredje år. 

- Det er viktig å sjekke seg, da hensikten er å oppdager kreft eller forstadier til kreft så tidlig som mulig, sier Martinsen.

#Sjekkdeg
I Norge er det hvert år 3000 kvinner som må opereres for alvorlige celleforandringer i livmorhalsen, hvor mange av disse er ganske unge. 300 får livmorshalskreft, hvor 70 av disse kvinnene dør hvert år.

#Sjekkdeg er navnet på kampanjen som skal motivere unge kvinner til å ta celleprøve for å unngå livmorhalskreft. Thea Steen er initiativtakeren bak kampanjen, og fikk selv livmorshalskreft i ung alder. Hun gikk bort sommeren 2016 som følge av krefttypen, men arbeidet hennes lever videre i kampanjen. 

For bestilling av time på Søgne helsestasjon, ring 97990371 på mandag til fredag klokken 08.00-10.00 og klokken 12.30-14.30.

Elin Martinsen er helsesøster på Søgne helsestasjon. - Vi håpet at en større andel ville møtt opp til de dagene vi satt av til vaksinasjonen i november, men ettersom det var så få som benyttet seg av tilbudet vaksinerer vi fortsatt, sier hun. (Foto: Amalie Henden)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no