Det er registrert 8881 redningsaksjoner i 2016. 226 flere enn i 2015, skriver Hovedredningssentralen i sin årsrapport for året som var. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

8881 registrerte redningsaksjoner i 2016

  Nicolai Prebensen
  04. jan 2017
  23:20
Hovedredningssentralen (HRS) sender hvert nyttår ut oversikt over antall hendelser sentralen har registrert som redningsaksjoner gjennom året.

Ferie og fritid
I rapporten skriver de at antall hendelser alltid er størst relatert til ferie og fritidsaktivitet. I sommermånedene er derfor den sesongen med høyest aktivitet og juli toppet med 1315 registrerte hendelser. Januar var lavest med 470 hendelser.

Hovedredningssentralen har en base i nord (Bodø) og en i sør (Sola, Stavanger). I vår del av landet stod Hovedredningssentralen alene for 5890 registrerte hendelser.

Flest sjørelaterte hendelser i sør
Av sjørelaterte hendelser i hele landet står disse for 50 prosent av hendelsene, totalt 4591. Av disse har sentralen på Sola stått for 3286 hendelser. Hoveddelen av hendelsene er assistanse til fartøy som av en eller en annen grunn trenger hjelp, stort sett av teknisk art. Sentralen har registrert 318 grunnstøtinger gjennom året. I hele landet er det totalt registrert 374 grunnstøtinger.

Totalt har 55 fritidsbåter vært meldt savnet i Sør-Norge mot 74 i hele landet.

1308 tilfeller
Totalt i landet har HRS registrert og bistått ved 62 tilfeller av drukning og luftambulanse har vært benyttet i 1308 tilfeller. Hele 1306 personer har vært meldt savnet hvorav 1128 er i Sør-Norge. Det har vært 216 tilfeller hvor medisinske råd er gitt over HRS' samband til mennesker på sjøen og i 31 tilfeller har dette ført til fysiske aksjoner.

Sist oppdatert 04.01.2017 klokken 23:22 av Nicolai Prebensen

Herfra styres redningsaksjoner i Sør-Norge. Ben Wikøren er operasjonsleder på HRS' stasjon på Sola i Stavanger. (Foto: Hovedredningssentralen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no