Både AKT og Søgne kommune er positive til dialog for å komme Høllen båtruter i møte. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Åpen for dialog om utvidet støtte

  Jon Aamodt
  04. jan 2017
  15:47
Søgne kommune har ikke avsatt midler til økt støtte for Høllen Båtruter i budsjettet for 2017. Økonomisjef Ståle Øverland sier til N247 at kommunen likevel er åpne for å gå i dialog med AKT for å vurdere mulige endringer i dagens avtale.


Bakgrunnen for saken er at rutebåten har søkt Agder Kollektivtrafikk (AKT) om økt tilskudd til driften. AKT har på vegne av fylket en plikt til å tilrettelegge for nødvendig skoleskyss og gir derfor økonomisk kompensasjon til Høllen båtruter for å ivareta denne oppgaven.

Kommunalsjef Torkjell Tofte sier til N247 at det er fylket som gjennom AKT skal gi nødvendig støtte for å opprettholde tilbudet om skoleskyss. Kommunen har imidlertid vurdert det som nyttig og positivt å opprettholde rutetilbudet også i de perioder skoleskyssen bortfaller og yter derfor tilskudd til AKT som tilfaller operatøren for deres pålagte skysstilbud.

Sårbar situasjon
- Det er viktig for oss å få på plass dette. I dag er det veldig sårbart så lenge det ikke er økonomi til å ha en person ekstra til å dele arbeidet på. Vi trenger folk med nødvendige sertifikater og må kunne tilby en løsning som er levelig for de som skal jobbe med dette hele året. Da må det økonomiske grunnlaget være på plass, sier styreleder i Høllen båtruter, Øyvind Karlsen til N247.

Positive til å finne løsning
Styrelederen var i kontakt med AKT før nyttår og regner med å få et møte med 
kollektivtrafikkselskapet i løpet av januar. Administrerende direktør i AKT, Siv Elisabeth Viken sier til N247 onsdag at selskapet er innstilt på å finne en snarlig avklaring med båtselskapet.

- Vi er i dialog med dem og håper at vi sammen med Søgne kommune skal komme fram til en grei løsning så snart som mulig, sier Viken

Ordfører Astrid Hilde var også på banen i desember og signaliserte da en politisk sak om forholdet på nyåret. Hilde sier til N247 at hun tar sikte på å få saken opp i formannskapet snarest mulig, men kan ikke nå si noe sikkert om hvor fort dette kan skje.

- Vi må ha en runde med administrasjonen først, og deretter vil jeg ha saken opp i formannskapet så snart det er praktisk mulig, sier Hilde.

Høllen båtruter har søkt fylket og kommunen om utvidet støtte for å opprettholde rutetilbudet året rundt. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no