Det har lenge vært kjent at samarbeidsforholdene mellom rådmann Kim Høyer Holum og ordfører Astrid Hilde har vært anstrengt. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Jobbet med rolleavklaringer

  Nicolai Prebensen
  03. jan 2017
  19:17
Etter kommunestyremøtet 15. desember i fjor orienterte kommunalsjef Jon Wergeland om at kommunen ville engasjere ekstern hjelp for å bedre samarbeidet mellom deler av de politiske miljøet og administrasjonen i Søgne kommune.


- Vi har engasjert Claus Jebsen fra Institutt for medskapende ledelse i Oslo til å hjelpe oss gjennom utfordringene vi står i. Han er utdannet organisasjonspsykolog og gis de beste skussmål, sa Wergeland dengang.

Lang erfaring
Jebsen har lang erfaring med prosessveiledning i både private og offentlige organisasjoner og vektlegger skreddersydde lederutviklingstiltak for å øke organisasjoners måloppnåelse. 

Det ble bestemt at arbeidet skulle startes med en oppklaringsfase før nyttår, og to samlinger i januar. 

København
Nå har en arbeidsgruppe bestående av Bjørn Egeli (Ap) og Tom Løchen (H) samt kommunalsjefene Torkjell Tofte og Jon Wergeland fra administrasjonen tilbragt de to første arbeidsdagene i 2017 i København. Sammen med gruppen var også samtlige gruppeledere, formannskapsgruppa samt rådmannsgruppa, Claus Jebsen, ordfører Astrid Hilde og rådmann Kim Høyer Holum.

Kommunestyret i Søgne skal også ha en samling i løpet av januar.

- Ro rundt prosessen
- Vi tror det er viktig å ha ro rundt prosessen nå, derfor ønsker ikke å uttale meg om innholdet i samlingen utover at det har vært to svært positive dager, skriver Tom Løchen i en tekstmelding til N247 mandag kveld.

I etterkant av København-møtet har ordfører og rådmann sendt ut følgende orientering:

"Det er kjent at både politisk og administrativ ledelse har startet det nye året med et arbeidsseminar i København. Vi har disse dagene fått bekreftet at det gjøres mye bra i kommunen både administrativt og politisk. Vi har også fått snakket sammen om hvilke utfordringer som det må tas tak i. 

Vi har hatt to innholdsrike dager. Det har vært en lærerik samling hvor vi blant annet har jobbet med rolleavklaringer og spilleregler for å få et bedre samarbeid. Dette danner et godt grunnlag for videre arbeid frem til neste samling med kommunestyret. 

Vi er alle innstilt på å arbeide konstruktivt med disse områdene fremover. Vi har fått en økt forståelse for hva vi må arbeide med og vet at alt utviklingsarbeid tar tid". 

Orienteringen er undertegnet av ordfører og  rådmann.
Sist oppdatert 03.01.2017 klokken 19:48 av Nicolai Prebensen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no