Det er ikke første gangen kjøpmannen på KIWI støtter lokale ildsjeler. Bildet er fra 6. desember da Vilhelmsen doblet innsamlede midler til et godt formål (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Gir bort en million

  Jon Aamodt
  13. des. 2016
  14:33
- Nå har jeg holdt på med denne butikken i 20 år og det markerer jeg med å gjøre noe gøy. Kundene mine har vært utrolig trofaste i alle disse årene og det er derfor gøy å kunne gi noe tilbake. Det er mange lag og foreninger i nærmiljøet som gjør en fantastisk innsats med frivillig arbeid. Ved å gi tilbake til disse foreningene håper jeg at det blir mange som kan få glede av det vi nå gir tilbake, sier kjøpmann Svein Arild Vilhelmsen til N247.

Gir til frivillige lag og foreninger
Kjøpmannen på KIWI Brennåsen har bestemt seg for å fordele en hel million kroner til lag og foreninger i lokalmiljøet. Det er kundene som bestemmer hvem som skal dele på millionen. Lag som ønsker å være med må selv sørge for å registre seg på KIWI-butikken. Resten er opp til de handlende.

- Jeg har bestilt 40 kasser så foreløpig har vi kapasitet til 40 lag, men det er ikke noe problem å få tak i flere hvis det blir nødvendig. Kassene fungerer slik at kundene putter kassalappen sin i kassen til det laget de ønsker å støtte. 24. desember 2017 veier vi innholdet i kassene og fordeler pengene etter vekten i hver enkelt kasse. Det er derfor vi har kalt dette for «Hvert gram teller». sier Vilhelmsen.

Må registrere seg
Han oppfordre alle lokale lag og foreninger til å ta kontakt snarest slik at de kan bli registrert og få sine kasser klargjort for kunder som vil støtte sine hjertebarn.

Det er ikke første gangen den lokale kjøpmannen støtter opp om gode tiltak i lokalmiljøet. Senest 6. desember skrev N247 om Vilhelmsens siste stunt på området.
 Svein Arild Vilhelmsen ønsker at flest mulig skal få glede av millionen han gir tilbake til kundene i 2017. (Foto: Arkiv: Ivar Eidsaa)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no