Rundt seksti litt over middels interesserte hummerfiskere fikk søndag ettermiddag høre fagleder Steinar Sunde informere om arbeidet med å utrede et fredningsområde i Søgne-skjærgården. (Foto: Nicolai Prebensen)

Fullt hus og stor enighet om fredning

  Nicolai Prebensen
  02. okt. 2016
  20:30
Fredag lanserte Kjell Thomassen Torvefjorden som et mulig fredningsområdet for hummer og faste redskaper etter at formannskapet i Søgne sist høst enstemmig gikk inn for å utrede områder i Søgne-skjærgården.

Inviterer hummerfiskerne til møte

Søndag møtte rundt 60 aktive fiskere opp på skolehuset på Borøya, og det var stor enighet om Thomassens forslag.

Stor interesse
Interessen for møtet var så stort at flere fiskere måtte stå på gangen. Noen måtte til og med vente utenfor.

- Kun Torvefjorden er ikke et stort nok område, sa fagleder Steinar Sunde.

- Kommunen skal ikke annet enn å finne et areal for mulig fredning og eventuelle dispensasjoner er det Fiskeridirektoratet som skal innvilge. Når vi freder et området betyr det ikke et absolutt totalforbud mot fiske. Det kan fremdeles fiskes med snøre, men alle faste redskaper er forbudt, sa Sunde.

10 kvadratkilometer
- Vi bør ha et område opp mot 10 kvadratkilometer og Torvefjorden er ikke større enn rundt to. Jeg hører at dere foreslår å ta med Høllefjorden, som allerede har en delfredning og strekker vi oss enda litt lengre er vi godt i havn. Det er faktisk disse områdene jeg selv har vurdert så dette var veldig positivt, sa Sunde til de fremmøtte.

- Jeg kom her for å snakke om hummer, men diskusjonen har handlet like mye om fisk, og spesielt torsk. Det er bevist at en fredning gjør at hummer og fiskebestanden øker dramatisk, opp mot 350 prosent over 7-8 år. Det er i alle fall de erfaringene forskerne ved Flødevigen Havforskningsinstitutt har gjort i de områdene de har vært med på. Får vi til et såpass stort område som vi snakker om nå, mener jeg dette vil ha stor betydning for både hummer og torskebestanden i Søgne, sa faglederen.

De fleste fiskerne på skolehuset søndag mente at forslagene om å frede Torvefjorden og Høllefjorden var bra. Også med hensyn til kontroll.

Selvjustis
Det er mye trafikk i disse områdene året rundt og sjøfarende vil lett kunne se om det står fast redskap i sjøen.

- Freder vi et område langt ute vil det bli mye vanskeligere og til tider umulig å kontrollere. Derfor er jeg glad for at vi i fellesskap har kommet frem til en mulig løsning jeg kan jobbe videre med.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Kjell Thomassen lanserte fredag Torvefjorden som et mulig fredningsområde. Det fikk han gehør for under kommunens møte med fiskerne på skolehuset på Børøya søndag ettermiddag.

Fremdrift
Sunde fortalte at han frem til årsskiftet skal jobbe frem et forslag sammen med en gruppe som skal etableres snarlig. Gruppen skal bestå av representanter for lag og foreninger, politikere, fagfolk og ikke minst fiskere.

- Like over nyttår vil Flødevigens forskere komme til Søgne og da vil jeg innkalle til et folkemøte hvor vi alle kan komme med innspill før jeg skriver en innstilling som skal ut til høring, og endelig politisk behandling.

- Når hele denne runden er unnagjort sender jeg saken til Fiskeridirektoratet som skriver en forskrift. Er vi effektive kan vi effektuere en fredning før 2017 ebber ut, sa Sunde.

- Kan Fiskeridirektoratet overprøve den forskriften du ber dem skrive ?

- Ja, det kan de, men direktoratet er svært fornøyd med måten vi gjør det på her. Derfor tror jeg at det skal mye til før det skjer, avsluttet Sunde som fikk applaus etter det timeslange møtet.

En mulig fredningsgrense som ble skissert med kritt på et papirkart på skolehuset på Borøya søndag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no