Etter en 100 meter lang taxitur settes elevene av på busstoppet ved Nygård skole. (Foto: Jon Aamodt)

100 meters drosjetur grunnet farlig skolevei

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  16. sept. 2016
  11:38
Torsdag ettermiddag havnet en personbil på trappa til et av husene langs den svært trafikkerte Hølleveien like ved Nygård skole. Heldigvis oppholdt ingen personer seg i umiddelbar nærhet og kun bilføreren ble lettere skadet.

Kun få meter fra ulykkesstedet krysser skolebarn veien på tider av døgnet med langt større trafikk. Beboerne frykter det kan skje ulykker med tragisk utgang dersom ikke noe blir gjort.

Kjører taxi
- Vi har tre barn som går på Nygård skole. Etter at en stor lastebil var nær ved å kjøre på en av ungene ringte jeg kommunen og fikk snakke med kommunalsjef Jon Wergeland. Nå kjører de to minste taxi til og fra skolen hver dag. De hentes utenfor huset og kjører cirka 100 meter til bussholdeplassen på andre siden av Hølleveien, men ikke den største. Hun er over 10 år og vurderes å være gammel nok til å klare seg selv, sier Siv Anita Eftestad til N247.

(Artikkelen fortsetter under bildet)
Her hentes skolebarna for å fraktes over Hølleveien på vei til skolen fredag morgen. (Foto Jon Aamodt).

Kommunen betaler
I følge opplysninger Eftestad har fått koster den 100 meter lange transporten nesten 50.000 kroner pr. skoleår for hennes barn. Regningen dekkes av kommunen og Eftestad sier videre at når hennes minste barn har passert 10 år vil kommunens kostnader til transport ha passert en halv million kroner.

Eftestad forteller om en årelang kamp med kommune og andre etater for å få på plass en veistandard som ikke setter liv og helse på spill.

Årelang kamp for trafikksikkerhet
- Tre ordførere og et ukjent antall byråkrater har jeg vært i kontakt med de siste syv årene, men ingenting er forandret. Noe er kommunens ansvar, noe ligger hos fylket og noe hos Statens vegvesen. Planer blir lagt, men ingenting har skjedd, sier Eftestad

Kommunen må prioritere
- Hølleveien er en av de meste trafikkerte fylkesveiene i regionen, og jeg mener at det kan tenkes at det er denne veistrekningens tur nå, sa lederen av samferdselsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune, Gisle Saudland (FrP) til N247 under en befaring langs traseen i august 2016.

Saudland sa den gang at lokalpolitikerne hadde frist til oktober med å komme med gode innspill til planen.

- Vi går inn for en flytting av veien til vestsiden av den bebyggelsen som ligger der i dag. Da vil vi kunne sende all trafikk bort fra den opprinnelige traseen og sende skolebusser og kollektivtrafikk langs den gamle fylkesveien. Dette ligger delvis i planene fra Statens vegvesen men vil ta tid. Det aller viktigste akkurat nå er at vi får et par fartshumper mellom nedkjørselen til Linnegrøvan og krysset til Stausland, samt at strekningen skiltes med 40 kilometer i timen, sa varaordfører i Søgne, Egel Terkelsen (FrP) til N247 under befaringen.

N247 kommer tilbake med mer.
Sist oppdatert 16.09.2016 klokken 11:46 av Nicolai Prebensen

De to minste kan kjøre taxi til skolen mens Sara Elisabeth (10 år) må krysse den trafikkerte Hølleveien til fots eller med sykkel. (Foto: Jon Aamodt)

Selv sent på ettermiddagen kan det være problematisk for voksne å krysse Hølleveien. Siv Anita Eftestad med Alexander (4 år) og Terje Eftestad med Joachim (8 år) måtte vente lenge før de tok sjansen på å komme trygt over. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no