Her sier kommunestyrepolitikerne i Søgne nei til videre forhandlinger om en mulig kommunesammenslåing. (Foto: Nicolai Prebensen)

Kommunereformen i Søgne er lagt død

  Nicolai Prebensen
  22. juni 2016
  17:42
Onsdag kveld avgjorde kommunestyrepolitikerne om Søgne kommune skulle gå i dialog om en mulig sammenslåing med Songdalen og Kristiansand. 

Representantene behandlet først en del «ordinære» saker før debatten om kommunereformen ble tatt opp til debatt.

N247 sendte live tekstfeed fra møtet.

Kunne blitt veldig bra.
- Søgne må jo bestemme for seg selv, men jeg tror Søgne, Songdalen og Kristiansand kunne blitt en veldig fin kommune, Nå får vi bruke sommeren til å summe oss litt, så blir det spennende å se hva fylkesmannen og statsråd Sanner sier til slutt, sier ordfører i Songdalen Johnny Greibesland i en kort kommentar etter at resultatet fra Søgne var klart onsdag kveld.
20:44   
Kommunereformen er lagt død. Kommunestyret gikk mot en kommunereform med 16 mot 11 stemmer.
20:42   
Arild Berge (V): - Vi har hatt et godt forhold til alle naboene våre i alle år. Nå begynner kommunene rundt oss å rasle litt. Det synes jeg er synd. Jeg vil oppfordre alle i kommunestyresalen til å holde oppe det gode samarbeidet vi har hatt. I tillegg vil jeg nevne at vi har en rådmann i Søgne som faktisk har anbefalt at Søgne fortsetter som selvstendig kommune, sa Berge.
20:39   
Magne Haugland (Ap): - Jeg synes at hele denne prosessen har vært rotete. At det i tillegg kommer et nytt alternativ etter folkeavstemningen er etter min mening helt feil, sa Haugland og ga honnør til Nei-bevegelsen for det arbeidet som er lagt ned mot et apparat som satt på adskillig større ressurser.
20:33   
Bjørn Egeli (Ap). - Mange har sagt at før eller siden må vi gjøre dette uansett. Nesten alle talere har sagt at en reform kommer. Vi skal bare ikke gjøre det nå. For meg er dette rart. Det vi egentlig inviterer til er å gå en runde med andre kommuner nå, og ikke når vi må, sa han.
20:26   
Jan Stubstad (H): - Jeg har hele tiden vært klar i mitt syn. Vi må ha en stor og innovativ kommune. Jeg har tro på at en stor kommune rundt Kristiansand vil gjøre det lettere for næringslivet lokalt og sentralt inn mot Regjeringen. Det som er best for regionen er også best for kommunene. 

- Jeg har ment at det var politikerne som skulle ta denne avgjørelsen, og har sagt at en rådgivende folkeavstemning ikke skulle bestemme utfallet ene og alene. Jeg har fulgt rådet både fra Regjeringen og fylkesmannen, sa Stubstad, og la til at det å stemme mot sin egen overbevisning er galt. 

- Mitt råd til fylkesmannen er å fortsatt jobbe for en kommunesammenslåing.
20:23   
Pausen er over.
20:08   
Kommunestyret har tatt pause.
19:58   
Astrid Hilde (Ap): - Jeg lurer. Hvor lenge varer en folkeavstemning. Nå snakkes det om en ny folkeavstemning om et K2. Det ble nedstemt under den siste folkeavstemningen. Noen ble  "truet" til å stemme taktisk og dermed kan en eventuell K2 være død. For meg er det veldig viktig at Søgne og Songdalen henger sammen. I 2020 kan Songdalen og Kristiansand være en kommune og da vil vi stå uten flere svært viktige tjenester for innbyggerne i Søgne. 
 
- Songdalen og Kristiansand blir en storkommune innen 2020 med over 100 000 innbyggere og vil få storbymidler på 100 millioner kroner. Kan vi bare kaste dette bort, sa hun.

- Vi har flinke folk i kommunen, men er de syke kan det svært godt hende at du ikke får hjelp. Vi er sårbare som liten kommune. Uansett utfall fortsetter jeg med å gjøre det som jeg mener er det beste for kommunen. Jeg er valgt frem til 2019 og kommunereformen skal ikke tre i kraft før 2020, sa hun.
19:52   
Helge Reisvoll (H): - Jeg er ikke frelst men har resonnert meg frem til formannskapets innstilling (mot kommunereformen). Sånn situasjonen er nå og med bakgrunn i medlemsmøtet i Søgne Høyre og folkeavstemningen er jeg overbevist om at et nei er riktig nå. Så får vi se hva høsten og fremtiden bringer, sa Reisvoll.
19:46   
Bjarne Lieng Bentsen (Sp). - Før valget gikk det ei dame rundt her med T-skjorte hvor det stod: - Jeg vil bli din ordfører.

- Så startet dette spetakkelet her. Folket sier nei til kommunesammenslåing. Noen sier ja til K2 og K5. Rådene fra folket er klart. Vi må ha respekt for folket og selv om det sikkert er ting i en storkommune som kunne vært bra, men vi vet at mye ikke fungerer i storkommunene også, sa han. 

- Etter min mening har det har vært mye ovenfra og ned i denne prosessen, men vi kan ha kommet i en situasjon hvor bygda er splittet. Det må ordnes, og vi har bruk for alle partiene i dette kommunestyret, sa han.
19:42   
Heidi Johansen (Ap): - Jeg mener en K3 prosess er riktig nå. I den prosessen kan jeg i alle fall vurdere hva som er best for innbyggerne. Blir det et nei vil jeg likevel fortsatt jobbe for å få til et samarbeid for innbyggernes beste, sa hun.
19:41   
Yngvar Monstad (MDG): - Vi har skapt en tillitskrise til lokalbefolkningen. Kommunestyret er i utakt med befolkningen og her har vi en jobb å gjøre, sa Monstad fra talerstolen i kommunestyresalen.
19:35   
Eikleand (forts.) - Det var et nesten enstemmig vedtak i kommunestyret som ga ordføreren fullmakt til å forhandle. Ordførerne i Søgne og Songdalen har stått på og har måtte tåle mye trøkk. Jeg vil gjerne gi honnør til de to. 
Noe kommer til å skje fordi et nesten enstemmig Storting har gått inn for en ny kommunestruktur. Spørsmålet er om vi skal ha innflytelse i denne prosessen eller om den blir påtvunget oss, sa Eikeland.
19:30   
Christian Eikeland (Frp): Halvparten av innbyggerne har engasjert seg i folkeavstemningen. Jeg tror Søgne vil klare seg i flere år fremover, men jeg tror samtidig at dette vil gi oss en del utfordringer. Barnevernet styres fra Kristiansand i dag. Jeg tror jeg en storkommune vil takle eldrebølgen som kommer bedre enn en liten kommune. At vi får store utfordringer alene er jeg ikke i tvil om. Jeg mener vi er nødt til å gjøre noe, og det har vi vært tydelige på hele tiden. 

- Vi har fått mye stryk på sosiale medier, men det får vi tåle. 
19:28   
Torfinn Kleivset (Krf): - Vi kommer til å stemme mot. Det har vi sagt i mediene i det siste og det står vi for. Likevel vil jeg berømme det arbeidet som er lagt ned i forhandlingsutvalgene. Vi tar folkets valg til etterretning. Kommunereformen avsluttes nå, og så kommer den nok tilbake, sa han.
19:26   
Roy Fardal (H). - Jeg stemte for K5, men synes vi skal respektere folket. Vi kan ikke belønne de som ikke har stemt. Det er de som stemte som skal høres. Jeg tror det blir 18 -9, sa Fardal.
19:21   
Egeli (forts..) - Sier vi nei til et samarbeid må vi ha en større organisasjon, og det kan bli tungt med forbedrede tjenester for innbyggerne. I Ap er vi sannsynligvis delt i to nå i kveld. Vi vil oppnå mye mer i et samarbeid med Kristiansand og Songdalen, det vil kunne gi større oppmerksomhet mot vest. 

- Jeg vet ikke hvem jeg skal gi skylda på. Det kan virke som om Høyre lar andre ordne opp for seg. Tom Løchen har sagt at han gjerne vil ha et K3, men vil sannsynligvis stemme mot i kveld.
19:17   
Bjørn Egeli (Ap): - Dette dreier seg om følelser. Jeg vil skryte av ordføreren om det formidable arbeidet som er lagt ned. Hun har sittet med hånden på rattet i intensjonavtalearbeidet og det er gode avtaler. I Ap har vi diskutert og ikke hamret løs på hverandre. Fremdeles har jeg tro på at vi må ha en større kommune. Debatten i media har til tider vært vond, og det har ikke vært like bra, sier han. 
19:16   
Jack Andersen (H): - Dette har ikke vært en lett avgjørelse for Høyre, og medlemmene er stilt fritt. 
19:14   
Arild Berge (V). - Vi står for det vi tidligere har sagt med bakgrunn i folkeavstemningen. For oss er dette blitt lett. Reformen må legges død.
19:13   
Jack Andersen (H). - Jeg legger frem samme forslag som vi gjorde i formannskapet sist uke. Kommunereformen legges død.
19:07   
Kommunereformen: Frps Egel Terkelsen legger frem et forslag på åtte punkter.
- Kommunestyret tar folkeavstemningen til etterretning og avslutter den videre prosess. Han foreslår likevel et siste forsøk på å forhandlinger mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen. Han ber om at det fremforhandles avtale med mandat for fellesnemda med hensikt å slå de tre kommunene sammen.
19:05   
Møtet i Søgne settes igjen. Behandlingen av kommunereformen starter straks.
19:03   
Songdalen: Songdalen kommune sa samtidig nei til å forhandle bare med Kristiansand dersom Søgne sier nei. Dette ble vedtatt med 15 mot 10 stemmer etter et forslag fra Anja Abusland (Sp). 
18:50   
Kommunestyret har tatt pause.
18:28   
Nå voteres det over 1. tertialrapport 2016..
18:27   
Songdalen kommune sier ja. Les saken her: N247
18:22   
Det endelige vedtaket i Songdalen kommune
1. Songdalen kommunestyre tar folkeavstemningen til etterretning. Intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand legges død.
2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem står en etter 31.august igjen med K1
3. Kommunestyret ber om at det fremforhandles avtale med mandat for fellesnemda som kommunestyret kan godkjenne.
4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen
Forhandlingsutvalget tiltres av en felles representant fra arbeidstakerorganisasjonene, på lik linje som i tidligere prosess.
5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet. Kommunestyret holdes løpende orientert om prosessen. Nødvendige avklaringer tas opp under veis
6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en involverings- og informasjonsplan inklusive folkemøte med presentasjon av intensjonsavtale og mandat for fellesnemnd.
7. Kommunestyret ber rådmannen utdype de økonomiske konsekvensene av å bestå som egen kommune. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av konsekvensene av at flere interkommunale samarbeid må reorganiseres
8.  Avtaleutkastene til K2 og K5 legges til grunn for videre forhandlinger
17:59   
Kommunestyret behandler nå "oppfølging av politiske vedtak".
17:56   
Saksbehandlingen kan også følges via kommunens livesending her: http://sogne.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?live=1&sid=1&cid=1&view=0 (klipp og lim i nettleseren din).
17:33   
Her er sakene kommunestyret i Søgne skal behandle onsdag kveld. Kommunereformdebatten er nest siste sak i kveld.

 • Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.16
 • Sluttbehandling - detaljregulering for GB 24/14 og GB 24/60 -
 • Amfeneset Plan ID 201508
 • Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø - Try rør
 • Opprettelse av kommunalt næringsråd
 • Rapport - oppfølging av politiske vedtak
 • 1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune
 • Ny legevaktsavtale med legene i Søgne og Songdalen samt ny avtale
 • med legevakta i Kristiansand
 • Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020
 • Godkjenning av valgresultatet fra folkeavstemning om
 • kommunesammenslåing 06.06.16
 • Framtidig kommunestruktur
 • Sommerfullmakt til rådmannen - 2016
17:32   
Rundt 30 tilhørere har møtt opp i kommunestyresalen. 
17:31   
Kommunestyremøtet er satt. 
Sist oppdatert 22.06.2016 klokken 23:09 av Nicolai Prebensen

Kommunestyresalen fylles opp med tilhørere onsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no