Søgne bygdemuseum, slik det står på Lunde i dag. Nå vil Søgne Høyre ta opp igjen saken om flytting til Søgne gamle prestegård. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Den saken skal opp igjen

  Nicolai Prebensen
  19. feb 2016
  18:47
Under kommunestyremøtet torsdag kveld la Roy Fardal, på vegne av Høyre, frem en interpellasjon hvor han etterlyste planene for flyttingen av Søgne bygdemuseum til Søgne gamle prestegård.

Nytt vedtak
I svaret sa ordfører Astrid Hilde at det i 2012 ble det satt av et museumsfond i budsjettet på 500 000 kroner. Disse pengene skulle blant annet dekke et seil over Amfiet på prestegården. I 2014 ble planene forandret og «taket» over Amfiet ble skrinlagt. I stedet skulle fondet brukes til planlegging og forberedelser til flytting av museet fra Lunde til Søgne gamle prestegård.

- De midlene blir ikke automatisk videreført i nye budsjetter og er heller ikke inne i budsjettet for 2016. Noe av disse pengene er brukt til beregning av kostnadene ved en flytting av hele bygget eller gjenstandene i museet. Det er anslått at en flytting av bygget vil koste rundt 1.5 millioner kroner. Da er ikke grunnarbeider på Søgne gamle prestegård tatt med, sa hun.

Anbefaler å avvente
- Ønsker Høyre å løfte frem den saken igjen kan det gjøres når vi skal diskutere revidert budsjett til høsten. I lys av kommunereformen anbefaler jeg at den saken ligger inntil kommunestyret har bestemt seg for hvilken retning Søgne skal ta i reformarbeidet, sa hun.

- Vi lurer jo på hvor de pengene ble av, men uansett skal den saken opp igjen. Jeg snakket med ordføreren i en av pausene under kommunestyremøtet og hun sa at den kunne løftes frem igjen under behandlingen av tertialrapporten i mars eller april, sier kommunestyrerepresentant Roy Fardal (H) til N247 fredag.

Positive krefter
- Jeg antar at det totalt vil koste rundt 2,5 millioner kroner å flytte museet. Det er sørgelig at det står som det står i dag og forfaller. Jeg vet at fylket og flere positive krefter vil være med i en eventuell flytteprosess. I tillegg vil vi kunne få frigjort adskillig flere parkeringsplasser til hovedkirka. Selv etter utvidelsen bak Heimklang er det kaos der ved enkelte anledninger, sier han.

- Nok en fordel med å flytte museet til Søgne gamle prestegård er at kultursenteret vil få nok en attraksjon. Da vil til og med jeg kunne bruke en dag der borte, slår høyrepolitikeren fast.

Roy Fardal (H) tok opp flyttingen av Søgne bygdemuseum i en interpellasjon under kommunestyremøtet torsdag kveld. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no