- Arbeiderpartiet gikk til valg på å doble antallet lærlinger i kommunen. Jeg håper ikke dette bare var valgflesk, sier Steffen Aamodt (H) og utfordrer dermed ordfører i Søgne, Astrid Hilde (AP) (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Offentlig sektor er en sinke

  Nicolai Prebensen
  27. nov. 2015
  16:03
Lærlingesituasjonen - Det offentlige er en sinke. De private bedriftene står for 80 prosent av inntaket av lærlinger, sier fylkestingsrepresentant Steffen Aamodt (H) til N247 fredag. Nå utfordrer han kommunene og spesifikt Søgne kommune til å gjøre noe med saken.

Forpliktende avtale
Søgne kommune har forpliktet seg i en samarbeidsavtale med fylkeskommunen å ha tre lærlinger per 1000 innbyggere. I dag har kommunen skrevet litt under halvparten av de kontraktene de har forpliktet seg til.

- Arbeiderpartiet gikk til valg på at de skulle doble antallet lærlinger i Søgne, jeg håper virkelig å se en tydelig satsing i kommende budsjett. Utdanning av fagarbeidere er viktig og det er litt ironisk når for eksempel helsefagarbeidere sliter med å finne læreplass, Vi vet jo hvilket enormt behov det vil være for dem i i fremtiden, sier Aamodt som selv har vært lærling.

Økt tilskudd
- Lærlingetilskuddet økte fire ganger med Høyre i regjering etter at det hadde stått stille i åtte år med rødgrønt styre. Søgne kommune bør følge opp denne satsingen fra sentralt hold, fortsetter han.

Tall fra NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) fra april 2015 viser at Søgne kommune har 14 lærlinger i arbeid. For å oppfylle avtalen om 3 prosent av innbyggertallet (11.217) må kommunen skrive kontrakt med totalt 33 lærlinger.

Tilsvarende tall for Songdalen er at kommunen har skrevet kontrakt med 10 lærlinger og skulle etter innbyggertall (6354) ha hatt 19 kontrakter.

- Hadde kommunene overholdt og etterkommet denne intensjonen så hadde det vært minst 273 lærlingeplasser til på tilbudssiden i Vest-Agder, sier Steffen Aamodt videre. 

Ulik tilnærming
- Kommunene som stilte hadde svært ulik tilnærming til hvordan de oppfatter sin forpliktelse for å ta imot lærlinger.Fra Marnardal med rådmann i spissen som sier at de skal de klare å overholde sin del av samarbeidsavtalen, som de også gjør, til Mandal som bare ser problem og at dette koster alt for mye. De kan ikke bruke lærlinger som en del av en ordinær arbeidsbemanning og har vurdert det slik at de må ha lærlinger på toppen av full bemanning. Dette medfører at de ikke har råd til å følge opp sin del av samarbeidsavtalen med 3 %, sier Aamodt.

Per april 2015 har Vest-Agder 1774 lærlingekontrakter. Privat sektor har 1418 av disse kontraktene og det utgjør 79,9 % av det totale inngåtte kontrakter. Offentlig sektor har totalt 356 lærlingekontrakter hvorav 56 er i statlig sektor, 35 fylkeskommunal sektor og 263 i kommunal sektor, viser tallene fra NHO.

Begynte første dag
- Samme dag som jeg satte meg i ordførerstolen begynte jeg å jobbe med dette. Jeg mener vi må oppfylle kravet om tre prosent. NHO skriver at Søgne hadde 14 lærlinger i april 2015 og det er korrekt. I dag har vi 16 lærlinger totalt hvorav åtte jobber i helsefag, seks i barn-og ungdomsfag i tillegg til en kokkelærling og en på kontor, sier ordfører Astrid Hilde i Søgne kommune.

- Vi har nettopp fått godkjenning for lærebedrift for vaktmesterfag, men har ikke fått noen ansatt enda da vi nylig fikk veilederene våre godkjent.. Dette blir da nummer 17 når den tid kommer. Det er vanskelig å få nok veiledere derfor ble dette tatt opp med fagforbundet som vil oppfordre sine medlemmer til å hjelpe til med flere veiledere. Vi har fullt trøkk på dette og vil legge frem et verbalforslag fra hele samarbeidsgruppen, sier Hilde.

- Dette forslaget vil dreie seg om å vekte bedrifter med lærlinger ved offentlige anbud når dette er naturlig. Det sikrer flere lærlinger i arbeid for kommunen og hindrer sosial dumping, sier ordfører Astrid Hilde.
Sist oppdatert 27.11.2015 klokken 16:24 av Nicolai Prebensen

Ordfører Astrid Hilde åpnet et aldri så lite industrieventyr for kort tid siden da hun åpnet Leif Hübert AS/Norsk Stål sitt nye slipeanlegg på Høllen vest industriområde i Søgne. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

NHOs tabell over lærlingesituasjonen i Vest-Agder. (Foto: Tabell: NHO)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no