Steinar Monsen (t.v.) og Karl Klungland i Søgne Dykkerklubb er to av mange medlemmer i Søgne Dykkerklubb som gjennom vinteren skal rydde på havbunnen i Søgneskjærgården. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Ryddedugnad på havbunnen

  Nicolai Prebensen
  26. nov. 2015
  18:02
- Under klubbdykket sist søndag så vi syv teiner på bunnen som alle fisket uten at det var noen dobbe festet til dem. Dette er noe vi ser på nesten hvert dykk og spesielt der hvor det kan bli urolig sjø ved dårlig vær, sier Karl Klungland til N247 torsdag. 

Seks millioner kroner
Klungland er leder av Søgne Dykkerklubb og fikk nylig en henvendelse fra Norges Dykkerforbund som inviterer alle dykkerklubber i landet til en nasjonal dugnad om å rydde havbunnen for bruk (teiner og garn). Til arbeidet har Sparebankstiftelsen DNB gitt seks millioner kroner som skal fordeles til klubbene etter innsats.

I henvendelsen fra forbundet står det at gaven fra stiftelsen skal bidra til en nasjonal dugnad for å få opp «spøkelsesredskap» som er etterlatt uten tau til overflaten. Ønsket er å få tatt opp disse fra havbunnen da redskapene fisker i lang tid etter at de er mistet. Gaven skal også bidra til et løft for dykkeraktiviteter i klubbene og bidra til gode opplevelser både i, under og ved vann.

- Når vi i Søgne Dykkerklubb kommer over disse fangstredskapene tar vi med oss en del opp, men oftest åpner vi dem der de ligger slik at de ikke fisker lengre. Tar vi dem opp må vi jo avbryte hele dykket. Vi merker oss hvor de står, og sørger for at det som eventuelt befinner seg der får en mulighet til å komme seg ut, sier Klungland.

- Det ligger uhorvelige mengder der ute, slår han fast.

Aktivt
- Når formalitetene er i orden vil vi aktivt dykke etter fangstredskaper og da mest på kjente fangstplasser og der hvor vi har sett redskap ved tidligere dykk. Jeg tror den mest effektive måten å gjøre det på er å kjøpe inn en haug av heveballonger slik at en båt på overflaten kan plukke opp redskapen etterhvert som den kommer opp, sier han videre.

Hvert funn skal dokumenteres og rapporter skal sendes til dykkerfobundet for registrering. Forbundet sender rapportene videre til Havforskningsinstituttet som i samarbeid med Fiskeridirektoratet har et prosjekt hvor de skal se på omfanget av tapte teiner, effektene av «spøkelsesfisket» og hva som kan gjøres for å redusere omfanget. 

- Vi kommer mye til å konsentrere oss om områdene ved Gjeve, Midtboen, Uvårflaket og Gåseskjær. Det er det tradisjonelt mye fiske og vi regner med at det ligger mye mistet redskap i de områdene, fortsetter Klungland.

Destrueres
- Vi har fått beskjed om at alt vi finner skal destrueres, men jeg mener at utstyr som er i god stand bør bevares for salg, eller leveres tilbake til eier hvis det er mulig. Her gjør vi jo noe for naturen, men ødelegger vi redskapen må det jo produseres nytt, og det er jo ikke særlig miljøvennlig, sier han.

Det ligger jo en liten gulrot i bunnen her?

- Ja, vi får faktisk donert kr. 400,- per redskap vi tar opp, men like viktig som det er det at vi får ryddet godt opp. Det er en uting at det ligger en masse redskaper og fisker uten at dyr og fisk har mulighet for å komme seg ut igjen, avslutter Klungland.

Prosjektet vil etter all sannsynlighet starte opp allerede 1. desember i år, skriver Norges Dykkerforbund på sine hjemmesider.
Sist oppdatert 26.11.2015 klokken 19:29 av Nicolai Prebensen

Leder av Søgne Dykkerklubb sier at det ligger "uhorvelige" mengder "spøkelsesredskap" i Søgneskjærgården. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Bildet viser Steinar Monsen som uskadeliggjør en teine uten dobbe på 30 meters dyp under et klubbdykk ved Høgholmen 15. november i år. (Foto: Terje Dønnestad)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no