Badstua Soria Moria i Bandak. (Foto: Kristiansand kommune/Visit Telemark))

Ny konkurranse om etablering av badstuflåter

  Jon Aamodt
  16. mars 2023
  14:01
Bystyret i Kristiansand vedtok i 2021 å gjennomføre en tilbudskonkurranse for etablering og drift av tre badstuflåter i Kristiansand. En av disse var tenkt plassert i området Høllen, en øst for Otra og en i sentrum. Konkurransen ble senere avlyst etter klage på tildelingen. Nå har politikerne i by- og stedsutvalget behandlet en ny sak om å gjennomføre en ny tilbudskonkurranse for etablering og drift av badstuflåter i kommunen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Saken skal til endelig godkjenning i bystyret 22. mars, men etter at administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt i by- og stedsutviklingsutvalget er det liten grunn til å tro at utfallet blir endret ved bystyrets behandling. 

Tilbyr fire lokaliteter
Når konkurransen nå legges ut i markedet på nytt tilbyr kommunen fire lokasjoner for aktuelle tilbydere. Lokasjonene som er nevnt i vedtaket er:
  • Solta (Høllen)
  • Storeneset
  • Nodeviga eller Gravane
  • Bertesbukta

Tilbydere står fritt til å tilby konsept for et eller flere av alternativene, og det forutsettes at tilbudet skal etableres og driftes for tilbyders regning og risiko. Kommunens rolle er å tilby utleie av areal. 

Opsjon
Under prosessen med badstuflåtene har det kommet frem at administrasjonen vurderer å  åpne for en landfast badstue i forbindelse med en oppgradering av gjestehavna i sentrum. Høyre fikk under behandlingen i by- og stedsutvalget enstemmig tilslutning til et tilleggsforslag om at dersom dette blir en realitet skal søker som etablerer tilbud i Gravane eller Nodeviga gis opsjon på tilbud i gjestehavna. 

Solta
Av saksfremlegget fremgår at det er vurdert ulike plasseringer av badstuflåtene,  og den som peker seg ut som eneste mulighet i området Høllen grunnet eksponering mot vær og vind, er Solta, som del av småbåthavna her. 

En badstuflåte vil erstatte de innerste båtplassene på den ytterste piren. Bading vil kunne skje fra flåten vinterstid, men kan også skje fra flytebrygge. (Illustrasjon fra Kristiansand kommune).

Et nytt konkurransegrunnlag vil bli utarbeidet og lagt ut i markedet etter at saken er endelig vedtatt i bystyret. 

Pust - flytende badstue i Tromsø. (Foto: Kristiansand kommune/Nordic Style Mag))
Annonse