Både kommunens vaksinasjonssenter og fastlegene tilbyr influensavaksine. Koronavaksine får du ved å henvende deg til vaksinasjonssenteret i Kvadraturen. (Foto: Arkiv)

FHI: - Har avtatt betydelig

  Redaksjonen
  09. mars 2023
  14:44
- Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen og innleggelser med luftveisinfeksjon har avtatt betydelig siden slutten av desember og er nå i samme størrelsesorden som i vintersesongene før pandemien. Den videre utviklingen av epidemiene er fortsatt usikker og kan påvirkes av vinterferieavvikling siste uker, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i ukesrapporten om smittesituasjonen i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Videre skriver instituttet at covid-19-epidemien er på et lavt nivå, men de siste ukene har vist en økning i nivået av SARS-CoV-2 i avløpsvann og noe økning i innleggelser. Dette kan være tidlige tegn på starten av en ny bølge. Hvilke virusvarianter som dominerer og immuniteten i befolkningen avgjør når det kommer en bølge og hvor stor den blir. 

- Omikron XBB.1.5 er nå den hyppigst forekommende enkeltvarianten i Norge og prevalensen øker hurtig, denne varianten har gitt smitteøkning i andre land der den dominerer, står det videre.

Det står videre at de siste tre ukene har det vært en nedgang i influensaepidemien og at det er regionale forskjeller.

Folkehelseinstituttets hovedkvartal i Oslo. (Foto: FHI)
Annonse