Et klart flertall i formannskapet innstiller at bystyret stadfester sitt tidligere vedtak om å avslutte prosessen rundt eventuell deling av Kristiansand kommune. (Foto: Kjell Inge Søreide/Agder fylkeskommune)

Stort flertall for å avslutte prosess om kommunedeling

  Jon Aamodt
  08. feb 2023
  15:49
Mot fire stemmer (DEM, FrP, Sp, PP) vedtok formannskapet å innstille at bystyret stadfester vedtaket av 1. desember 2021 om å ikke igangsette prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune. 

Et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet om at bystyret ber regjeringen respektere og anerkjenne vedtak gjort av Kristiansand bystyre og oppfordre regjeringen til å på det sterkeste til å avslutte prosessen rundt mulig deling av Kristiansand kommune ble også vedtatt av formannskapet. 

To forslag om å gjennomføre folkeavstemning falt med klar stemmemargin, det samme gjorde et forslag fra FrP om at en eventuell folkeavstemning initiert av regjeringen må gjennomføres før sommerferien i år. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Bystyret skal behandle saken i sitt møte 15. februar, og her kan det ligge an til en lang debatt. 

- Jeg ser at alle i formannskapet tar ordet i dag, og vi kan bare glede oss til onsdag (bystyrets behandling), uttalte KrFs gruppeleder Jørgen Kristiansen. 

Frykter store kostnader og redusert tjenestetilbud
Det var i alle hovedsak kjent argumentasjon som ble gjentatt fra politikerne i formannskapet før avstemningen. Et uklar kostnadsbilde og usikkerhet rundt hvilke kostnader som kan bli dekket av sentrale myndigheter ble trukket frem av politikerne som ønsker å avslutte saken nå. 

- Vi kan bare drømme om å få dekket alle kostnader, og hvem skal da betale resten, innbyggerne i Søgne og Songdalen eller hele Kristiansand, spurte ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i sitt innlegg. 

- Skal ikke da innbyggerne i gamle Kristiansand også være med å bestemme, eller hvor skal det kuttes i tjenester. Vi kan ikke bruke så mye penger, det handler om forvaltningsetikk, la ordføreren til i sitt innlegg. 

Flere formannskapsmedlemmer viste også til den uavklarte kostnadsdekningen i Ålesund kommune, en kommune som sliter med å få konkrete tall fra sentrale myndigheter. 

- Minus, minus gir ikke pluss
Samtidig som mange peker på en til tider uryddig prosess under sammenslåingen, ble det argumentert for at en ny runde med uryddighet ikke kan utlikne tidligere vedtak. 

- Minus, minus i matematikk gir pluss, men slik er det ikke her, det blir bare en kjempeminus, kommenterte Høyres Terje Ø. Pettersen.

MDG fremmet under behandlingen forslag om at dersom regjeringen pålegger folkeavstemning må innbyggerne i hele Kristiansand få anledning til å delta ettersom en deling vil kunne påvirke økonomi og tjenestetilbud i hele storkommunen. Dette forslaget ble ikke votert over, men følger saken til bystyret. 
Sist oppdatert 08.02.2023 klokken 19:28 av Nicolai Prebensen

- Jeg ser at alle i formannskapet tar ordet i dag, og vi kan bare glede oss til onsdag uttalte KrFs gruppeleder Jørgen Kristiansen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse