Nå får flere som bor fast på hytta etterbetalt strømstøtte i følge en pressemelding fra regjeringen tidlig onsdag morgen. (Foto: Norges Hytteforbund)

Regjeringen har snudd: Endring i strømstøtten til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

  Nicolai Prebensen
  08. feb 2023
  06:50
Tidlig onsdag morgen kom regjeringen med en gladmelding til husholdninger som bor fast på hytta. Da regjeringen i januar sa den ville gi strømstøtte til folk som bor fast på hytta såfremt de ikke har annen bolig, glapp etterbetalingen for de fleste. Nå har regjeringen snudd.
 
- Departementet fastsetter i dag endringer i midlertidig forskrift om strømstønad, som på nærmere vilkår inkluderer de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger. Nå inkluderes flere husholdninger i stønadsordningen, skriver regjeringen i en pressemelding onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Det har vært et bredt engasjement i høringsrunden som vi har tatt med oss i vurderingen. Derfor endrer vi nå på forslaget og gjør endringer som inkluderer flere husholdninger i strømstønadsordningen, sier olje- og energiminister Terje Aasland i meldingen.

Endringene innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, settes til 18. januar 2023. I høringsforslaget var datoen satt til 16. desember 2021, og endringen innebærer at noen flere husholdninger som bor fast i fritidsbolig omfattes.

Etterbetalt fra september
I lys av høringsinnspill fra nettselskapene settes det ett felles tidspunkt for når strømstønaden blir tilbakebetalt. Tidspunktet settes likt for alle som omfattes av endringen. Departementet er kommet til at virkningstidspunktet settes slik at forbruk fra og med september 2022 gir etterbetaling av støtte fra dette tidspunktet.

- Dette viser hvor viktige høringsinnspill er. Denne saken er en av flere som har skapt engasjement i senere tid, sier statsråden.

I følge meldingen må nettkundene melde fra til nettselskapet for å få strømstønad. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må nettkundene selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi videre til nettselskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Etter 18. januar
Husholdninger bostedsregistrert i fritidsbolig etter 18. januar 2023 kan motta støtte dersom det fremlegges bruksendringstillatelse fra kommunen, men vil ikke få tilbakebetalt støtte for tidligere forbruk.

Strømstøtte utbetales på første mulig faktura. Fakturaen for januarforbruket er under utstedelse, og for de aller fleste vil stønaden komme på faktura for februarforbruket som utstedes i mars.

- Vi endrer nå på forslaget og gjør endringer som inkluderer flere husholdninger i strømstønadsordningen, sier olje- og energiminister Terje Aasland i meldingen. (Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon)
Annonse