- 50.900 km med strandlinje er ryddet for søppel i Norge. Det tilsvarer mer enn distansen rundt jorda ved ekvator, skriver Marfo i en pressemelding mandag. (Foto: Marfo)

Norge har ryddet seg jorda rundt i kampen mot marin forsøpling

  Redaksjonen
  06. feb 2023
  16:28
- 50.900 km med strandlinje er ryddet for søppel i Norge. Det tilsvarer mer enn distansen rundt jorda ved ekvator. Tallene viser at det folk har ryddet mest av er forsøpling fra næringsvirksomhet, skriver Marfo i en pressemelding mandag.

Mandag 6. februar lanserer Senter mot marin forsøpling (Marfo) den nasjonale ryddestatistikken for marin forsøpling. Statistikken viser sammenslåtte tall fra det som er registrert av aktivitet i Marfos to ryddeverktøy. For første gang ser vi en samlet oversikt over innsatsen som er lagt ned i Norge for å rydde marin forsøpling.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

-  Jeg er dypt imponert over den formidable innsatsen frivillige og profesjonelle ryddere i Norge gjør for å redusere forsøplingen av miljøet. De skal vite at hver eneste plastbit de har plukket er fjernet fra naturen for alltid. Regjeringen jobber for å stanse plastforurensningen og sikre et rent hav- og kystmiljø. Titusenvis av ryddeaksjoner langs hele den norske kysten hjelper oss med dette, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Den nasjonale ryddestatistikken for marin forsøpling viser at fra 2015-2022 har dette skjedd:
  • Over 32 000 ryddeaksjoner er gjennomført.
  • 11 623 tonn forsøpling er ryddet.
  • En halv million deltagere er mobilisert til ryddeaksjoner i Norge.
14,7 prosent av alle ryddeaksjoner siden 2020 har registrert hva slags søppel som er ryddet. Disse viser at det er industri og næring sammen med fiskeri og havbruk som står for betydelig mengder forsøplingen langs kysten i antall. Det er spesielt plastpellets, sprengkabler, armeringsfiber og tau det blir registrert mye av.

Flere detaljer finner du her, også fylkesvis opprydding og type forurensing. 

- Jeg er dypt imponert over den formidable innsatsen frivillige og profesjonelle ryddere i Norge gjør for å redusere forsøplingen av miljøet, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. (Foto: Cecilie Stuedal/Regjeringen)
Annonse