- Den midlertidige bevæpningen av politiet fortsetter i nye åtte uker, melder Politidirektoratet i pressemeldingen mandag morgen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Midlertidig bevæpning av politiet forlenges inntil åtte uker

  Redaksjonen
  06. feb 2023
  09:42
- Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil 8 uker regnet fra og med 9. februar 2022, skriver direktoratet i en pressemelding mandag morgen.

I meldingen står det videre at politiet siden 25. juni 2022 har vært midlertidig bevæpnet som følge av terrortrusselen i Norge og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge. PST vurderer fremdeles terrortrusselen i Norge som «moderat». Det betyr at PST vurderer det som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

Alvorlig trusselbilde
- Samlet sett er det fortsatt et alvorlig trusselbilde vi står overfor, og politiet vil fortsette å ha tett dialog med PST og andre relevante aktører for å fortløpende vurdere hvilke tiltak politiet bør iverksette for å kunne møte eventuelle endringer i trusselbildet, avslutter Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland. (Foto: Politidirektoratet)
Annonse