Bystyret i Kristiansand skal gi sin uttalelse til Statsforvalters kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en deling av Kristiansand i sitt møte 15. februar. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Anbefaler å ikke sette igang prosess for deling

  Jon Aamodt
  01. feb 2023
  15:41
Når bystyret 15. februar skal gi sin uttalelse til Statsforvalterens kunnskapsgrunnlag om en eventuell deling av Kristiansand kommune, anbefaler kommunedirektør Camilla Dunsæd at bystyret stadfester sitt vedtak fra desember 2021 om å ikke igangsette prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune. 

Videre anbefaler kommunedirektøren at bystyret uttaler at kunnskapsgrunnlaget gir en dekkende og tilstrekkelig beskrivelse av konsekvenser av en mulig deling, selv om noen punkter med fordel kunne vært belyst enda bedre. 

Dette fremgår av saksfremlegget kommunedirektøren legger frem i forkant av den politiske behandling av saken. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Politisk behandling
Kommunedirektørens anbefaling skal først innom rådet for funksjonshemmede før formannskapet 8. februar lager sin innstilling som igjen skal behandles i bystyret 15. februar.

Kommunedirektøren skriver videre at anbefalingen er laget på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og oversendelsesbrevet fra Statsforvalteren hvor det fremkommer at bystyret gis anledning til å komme med en uttalelse. 

«Forslaget er basert på en faglig vurdering fra administrasjon og fagmiljø, skriver kommunaldirektøren i innstillingen.

- Meget stort, komplekst og kostbart
I oppsummeringen viser kommunaldirektøren blant annet til statsforvalterens oppsummering hvor en deling av Kristiansand beskrives å være et meget stort, komplekst og kostbart prosjekt, samtidig som det påpekes at en ny Søgne og en ny Songdalen kommunene vil har økonomiske forutsetninger for være egne kommuner og at en deling kan ha positive effekter for lokaldemokratiet. 

Videre oppsummerer statsforvalteren at det ved en deling vil være risiko for at kommunens kritiske tjenesteleveranser blir berørt. 

Kommunedirektøren påpeker avslutningsvis at det er uklart hva som blir videre saksgang dersom bystyret stadfester sitt tidligere vedtak om å ikke igangsette prosess for deling. 

Kunnskapsgrunnlaget ble første gang offentlig kjent da Statsforvalter Gina Lund presenterte dette for bystyret i januar. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse