HV 08 Agder og Rogaland Agder heimevernsdistrikt styrkes med fem tropper på 35-40 soldater, melder forsvarsdepartementet onsdag. (Foto: Forsvaret)

Forsvarsministeren: - HV-08 styrkes med fem tropper

  Redaksjonen
  01. feb 2023
  10:46
- I 2023 styrker vi Heimevernet (HV) med 500 soldater i områdestrukturen og øker beredskapen i hele landet. Antall heimevernsområder som øver årlig økes fra 70 prosent til 80 prosent. Regjeringen har i tillegg bevilget 15 millioner kroner ekstra til kurs- og kompetanseheving for befal i HV, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), i en pressemelding onsdag.

Antallet HV-soldater i områdestrukturen økes fra 37.000 til 37.500. Økningen skal være fullført innen utgangen av 2023 og soldatene skal være klare til å gjennomføre årlig trening fra 2024.  I Forsvarsbudsjettet for 2023 ble Heimevernet styrket med 127 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- HV-distriktene styrkes med personell med lokal tilknytning, og det er i stor grad de distriktene som tidligere har blitt nedbemannet som nå blir styrket, avslutter Gram.

Oversikt over styrking fordelt på heimeverndistrikt:

- Oslofjord heimevernsdistrikt HV-01 tildeles en tropp på 35-40 soldater for å forsterke evnen til tilstedeværelse ved Europavei 18.

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt HV-08 styrkes med fem tropper på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i de HV-områdene som er tynnest bemannet og som tidligere er rammet av nedbemanning.

Bergenhus heimevernsdistrikt HV-09 styrkes med to tropper på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i de HV-områdene som er tynnest bemannet og som tidligere er rammet av nedbemanning.

Møre og Fjordane heimevernsdistrikt HV-11 styrkes med en tropp på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i de HV-områdene som er tynnest bemannet og som tidligere er rammet av nedbemanning.

Trøndelag heimevernsdistrikt HV-12 styrkes meden tropp på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i de HV-områdene som er tynnest bemannet og som tidligere er rammet av nedbemanning.

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt HV-14 styrkes med tre tropper på 35-40 soldater for å øke evnen til tilstedeværelse i Bodø-området og ved Europavei 6.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)
Annonse