Den tidligere kommunestyresalen i Søgne var bortimot fullsatt da kommunen inviterte til informasjonsmøte om forslaget til ny arealplan tirsdag kveld. (Foto: Jon Aamodt)

Stor interesse for bydelsmøte om arealplan

  Jon Aamodt
  31. jan 2023
  23:45
Den gamle kommunestyresalen i Søgne var tilnærmet fullsatt tirsdag kveld da kommunen hadde invitert til bydelsmøte om forslaget til kommuneplanens arealdel, et planforslag som nå er ute på offentlig høring. Det skal holdes i alt fem bydelsmøter hvor planforslaget blir presentert med spesiell fokus på forhold i den bydelen møtene holdes. 

Bydelsmøter har allerede vært gjennomført på Nodeland og i Vågsbygd, med stor interesse og god oppslutning på Nodeland og et noe mindre fremmøte ved møtet i Vågsbygd. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Private og profesjonelle
Blant de mange fremmøte på Tangvall tirsdag var profesjonelle utbyggere, representanter for ulike interesseorganisasjoner og private i god blanding med politikere og andre interesserte. 

Det var kommunens arrangementskoordinator Tore Løvland som innledet før ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) fortsatte med et politisk skråblikk på behovet for en oppdatert og samordnet arealplan for den nye kommunen. Blant hovedtrekkene Skisland la vekt på var utviklingen av kommunens fem bydelssentre og samspillet med de mindre lokalsentrene, regionssenteret i kommunens sentrum og kommunens næringsvirksomhet og vekstvilkår. 

- Ikke tid for nye innspill
Sammen med flere medarbeidere fra by- og stedsenheten orienterte kommunalsjef Knut Feldberg om planforslagets innhold, hvordan dokumenter kan finnes på nett og om prosedyrer for å komme med høringsuttalelser. 

- Dette er ikke tiden for å komme med nye innspill, nå har du mulighet for å komme med uttalelser til planen som er på høring, kommenterte Feldberg og la samtidig til at en arealplan ikke handler om den enkelte innbyggers garasje, men om de store linjene i kommunens arealbruk. 

Interessante spørsmål
Fra de mange fremmøtte kom det spørsmål innenfor flere områder. Det ble spurt om trase for en påtenkt strandsti, om jordvern spesielt relatert til Tanvgall og Linnegrøvan, om næringsareal for fremtidig havvindindustri og ikke minst ble det pekt på utfordringer med å navigere i de mange dokumenter som er knyttet opp til planforslaget. Det ble også stilt spørsmål om bredere begrunnelse for hvorfor områder som tidligere er regulert etter en grundig prosess nå er foreslått fjernet som områder for bygg og anlegg og om kompleksitet i å presentere et såkalt hovedforslag ved siden av et eget hefte med alternative forslag. 

- Skriftlige uttalelser
Administrasjonen la videre vekt på at alle uttalelser til planforslaget må leveres skriftlig til kommunen. Uttalelser kan leveres fra registrerte virksomheter og organisasjoner eller fra privatpersoner. Fremgangsmåte for å levere uttalelser finnes på kommunens informasjonssider, og frist for kommentarer er 5. mars 2023. 

Kommunalsjef Knut Feldberg orienterte sammen med medarbeidere fra by- og sted om forslaget til ny arealplan. (Foto: Jon Aamodt)

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i den gamle kommunestyresalen i Søgne tirsdag kveld. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse