Når elevene er tilbake på ungdoms- og videregående skoler i august, er også den omstridte fraværsgrensen tilbake. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Endringer i august: Gratis SFO, fraværsregelen og brillestøtte

  Nicolai Prebensen
  31. juli 2022
  11:09
Fra høsten får 5.500 førsteklassinger i 60 kommuner gratis heltidsplass i SFO. Dette er elever fra familier med lav inntekt. 

- Foreldres lommebok bør ikke avgjøre om barn får delta i lek og læring etter skoletid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I Kristiansand kommune dreier dette seg om 270 elever og utgjør et tilskudd på 3.923.370 kroner.

Fra august skal alle førsteklassinger over hele landet få gratis SFO i tolv timer hver uke. Nå gir regjeringen også 60 kommuner mulighet til å gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt.  Tiltaket koster 79 millioner kroner for skoleåret 2022-23. Nå utbetaler Utdanningsdirektoratet pengene for høsten 2022.

- Skolefritidsordningen er viktig for vennskap, læring og aktivitet. Med innføringen av gratis SFO for stadig flere vil vi få en sterkere fellesskole og utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Familier med lav inntekt vil med dette spare tusenvis av kroner i året, og det gjør det lettere for foreldrene å delta i arbeidslivet, sier Brenna.

Fraværsgrensen
Når elevene er tilbake på ungdoms- og videregående skoler i august, er også den omstridte fraværsgrensen tilbake.

- Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Fraværsgrensen er på 10 prosent. Den ble fjernet under pandemien, blant annet for å forhindre at elever med luftveissykdom gikk på skolen og smittet andre.

Regjeringen har for øvrig varslet at de vurderer endringer i fraværsreglementet.

Brillestøtte
Mandag 1. august iverksettes også en ny støtteordning for barn som trenger briller.

Den nye ordningen gir barn som falt ut av ordningen med behandlingsbriller i 2020 (briller til forebygging eller behandling av amblyopi), en ny rett til brillestøtte.

- Denne brillestøtteordningen vil gi barn og familier som trenger det, hjelp til å få en god brille, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Ordningen vil omfatte rundt 140.000 barn, i tillegg til dem som får dekket briller etter eksisterende støtteordninger. Ordningen gjelder fram til barnet fyller 18 år.

Pressemeldinger fra regjeringen/NTB.

Fra 1. august blir det tolv timer gratis SFO i uka for førsteklassinger. /Illustrasjonsfoto). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no