Utbyggernes skisse av det planlagte næringsbygget i Kleplandsveien. (Foto: Ukjent)

Nytt næringsbygg: - Håper på innflytting høsten 2023

  Jon Aamodt
  24. mai 2022
  09:00
Det er Sol Åsen AS bestående av de fire Søgne-selskapene SIAS, Vidar Reger, Try Rør og Tangvall AS som skal bygge et nytt næringsbygg i Kleplandsveien dersom den politiske behandlingen av reguleringssaken ikke fører til uventede utfordringer for utbyggerne.

Som tidligere omtalt i N247 får politikerne i By- og stedsutviklingsutvalget forslaget til reguleringsplan til behandling etter at de har vært på befaring 2. juni. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Må finne ny plass
- Vi trenger mer plass. I dag har flere av oss kontorer her på Linnegrøvan, men vi må benytte oss av lagerplass på Høllen vest og andre alternativ utenfor dette området. Når vi ikke får lov å utvide mer her på Linnegrøvan er Kleplandsveien et godt sentrumsnært alternativ, sier Pål Try og sikter til at tidligere planer for utvidelse av industriområdet på Linnegrøvan er skutt ut i det blå. 

Bygger ut etappevis
Forslaget til reguleringsplan for Kleplandsveien legger til rette for etablering av totalt 7.800 kvadratmeter bruksareal tiltenkt lett industri, lager og håndverk med tilhørende kontor og administrasjon

- Vi bygger i to etapper, og første byggetrinn er på rundt 2.400 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, sier Tor Jerstad som representerer selskapet SIAS. 

Dette vil både gi plass for de fire aktørene i Sol Åsen og i tillegg være tilstrekkelig til å kunne ta inn leietakere i deler av det nye næringsbygget. 

Siste halvdel av 2023
- Videre utvikling av eiendommen ut over dette er så langt ikke avgjort. Vi håper den videre saksgangen går greit, og at vi kan komme i gang med bygging så fort som mulig. Går alt på skinner, kan vi se frem til å flytte inn i nye lokaler etter sommerferien neste år, sier Try. 
Sist oppdatert 24.05.2022 klokken 09:03 av Nicolai Prebensen

Vidar Reger, Tor Jerstad fra SIAS og Pål Try representerer tre av selskapene i Sol Åsen AS. (Foto: Jon Aamodt)

Reguleringsområdet ligger i Kleplandsveien øst for Kleplandstunet og området hvor det planlegges forsamlingslokale og barnehage. (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no