Statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen la torsdag kveld frem nye smittevernstiltak gjeldende frem til 15. februar. (Foto: SMK)

Skjenkestopp opphevet: Dette er de nye tiltakene

  Nicolai Prebensen
  13. jan 2022
  19:23
På en pressekonferanse torsdag kveld la statsminister Jonas Gahr Støre frem lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. I pressemeldingen under kan du lese om nye tiltak gjeldende fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

- Vi prioriterer barn og unge og arbeidsplasser når vi nå letter på tiltakene. Blant annet åpner vi opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon. Samtidig gjør vi lettelser i karantenereglene og ber kommunene prioritere ressursene der smittespredningen er størst, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

De viktigste tiltakene:
- Vi åpner nå for servering av alkohol, men med skjenkestopp klokken 23.00. Serveringen av alkohol skal skje ved bordene, siden dette bidrar til mindre bevegelse blant gjestene og sikrer smittevernet, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.
 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
Barn og unge under 20 år:
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig
Voksne over 20 år:
 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og én meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.
Arbeidsliv
Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
 • Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
 • Utendørs: Maks 50 personer.
 • Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
 • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
 • Munnbindpåbud for publikum.

Regjeringen opphevet den nasjonale skjenkestoppen fra og med natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar. (Foto: Anne Nordskog/SMK)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no