5. januar falt denne forskalingen ned i forbindelse med byggingen av ny bro ved Monan på nye E30. Hendelsen førte til at Toftelandsveien mellom Tangvall og Rosseland i Songdalen ble stengt. Ingen personer kom til skade i hendelsen. (Foto: Nye Veier, arkiv)

- Vil ta tid å få åpnet Toftelandsveien

  Nicolai Prebensen
  11. jan 2022
  22:21
- Arbeidet med å demontere og rydde etter stillasvelten ved Monan i Kristiansand er i gang for fullt tirsdag. En kran stående mellom det sammenraste stillaset og Toftelandsveien er nå demontert. Dette er en type arbeid som tar tid og gjøres etappevis, skriver Nils Bernt Rinde i en melding til N247 tirsdag kveld. 

Han er senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier AS.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Det var 5. januar at N247 første gang skrev om uhellet på broanlegget ved Monan i forbindelse med utbyggingen på nye E39 gjennom Søgne og Songdalen.

Rinde skriver videre at etter hvert som installasjoner tas ned og utstyr ryddes bort, gjennomgås nye fortløpende. 

- Over helgen
- Det er oppdaget instabilitet i deler av gjenstående stillaskonstruksjoner. Det er tidkrevende arbeid som pågår, og sikkerhet vurderes foran alle andre faktorer, både av hensyn til trafikantene på Toftelandsveien og arbeidsoperasjonene. Vi forstår at publikum er opptatt av forutsigbarhet. Slik situasjonen vurderes tirsdag kveld er et av scenariene at man ikke kan åpne opp for trafikk på Toftelandsveien før over helgen. 

- Ny vurdering kommer omkring åpning blir tatt torsdag. Det er etablert shuttleløsning for syklister og myke trafikanter forbi anleggsområdet, skriver han.

- Bildet viser gjenstående del av kran tirsdag før mørket falt på. Den er nå i sin helhet blitt demontert og fraktet bort, skriver Nye Veier i en melding til N247 tirsdag kveld. (Foto: Nye Veier)

Nils Bernt Rinde er senior kommunikasjonsansvarlig i Nye Veier. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no