Rødstilk er "Årets fugl" i Norge. Her på høsttrekket i Søgne-skjærgården (Foto: Odd Kindberg)

Rødstilk valgt til «Årets fugl» 2022

  Administrator
  09. jan 2022
  19:11
Av Odd Kindberg, tekst og foto

«Årets fugl» er en årlig begivenhet i Norge, der BirdLife Norge (tidligere kalt Norsk Ornitologisk Forening) velger ut en fugleart som får spesielt fokus for det året den representerer. Begivenheten har pågått siden 1992 og valg av art foregår etter forhåndsdefinerte kriterier, som at fuglen som velges «bør være mulig å treffe på i størstedelen av landet».

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Hvor mye fokus den enkelte valgte arten blir gitt kan imidlertid variere noe, men det er vanlig at den får en artikkel i faglitterære tidsskriftet Vår Fuglefauna og en informasjonskampanje overfor media. Vanligvis går det også ut en oppfordring til de lokale avdelingene i BirdLife Norge om å drive hekkefugltakseringer. Neste års «Årets fugl» velges gjerne på forvinteren året før.

Ærfugl fikk i 1992 æren av å være første art som ble valgt til «Årets fugl». 

To ganger
Vipe er eneste art som har blitt valgt til «Årets fugl» to ganger, først for 1994 og deretter igjen for 2012. Dette ble begrunnet slik:

«Det er stor bekymring for utviklingen i vipebestanden blant NOFs medlemmer, og hensikten med et nytt år med vipe som Årets Fugl er blant annet å undersøke bestandsutviklingen siden 1994.» Les mer her

Lokal informasjon:
Rødstilken (Tringa totanus) er ikke hekkefugl i Søgne, tidligere hekket nok noen få par i skjærgården. Edvard K. Barth fant et reir med fire egg i 1943 på Herøya.

Rødstilken hekker på myrer og i våte partier i kulturlandskapet, ettersom disse områdene dreneres forsvinner leveområdene til flere vadefugler der i blant Rødstilken.

Høsttrekket
Største utbredelsen er nå i høyereliggende fjelltrakter, men også her er arten i tilbakegang. Rødstilken treffes først og fremst på høsttrekket i Søgne skjærgården sammen med flere andre vaderarter.

Den sees også i utløpet av Søgneelva, Høllen - Torvesanden og Leirkilen når trekket mot sør foregår. Den opptrer aldri i store flokker, men trekker ofte enkeltvis.

Rødstilken er en vakker vadefugl, voksne fugl har knall røde bein, den er nervøs og kjefter opp om den blir forstyrret, spesielt på hekkeplassen.
Sist oppdatert 09.01.2022 klokken 19:16 av Nicolai Prebensen

Rødstilk ankommet hekkeplass i fjellet, nærmere bestemt i Lundane. (Foto: Odd Kindberg)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no