Greipstad har tradisjon for frivillighet og mange aktiviteter det kan bygges videre på når fremtidens feiring av 17. mai i bygda skal formes. (Foto: Steffen Aarhus, arkiv)

Utsatt til februar: - Vil forme fremtidens feiring av 17. mai i Greipstad

  Jon Aamodt
  12. jan 2022
  09:10
Det lokale 17. mai-utvalget i Songdalen inviterte i desember til møte om fremtidens lokale feiring av nasjonaldagen. Opprinnelig møtetidspunkt var satt til 13. desember. Grunnet smittevern og restriksjoner ble møtet senere utsatt til 17. januar. 

- På grunn av dagens situasjonen og gjeldende smittevernforskrifter har vi igjen besluttet å utsette det lokale møtet om 17. mai i Greipstad. Det er veldig viktig for både store og små innbyggere at vår flotte bydel får etablert nye og gode rutiner for hvordan en nasjonaldag skal koordineres og gjennomføres i Greipstad/Songdalen i et samarbeid med frivillige organisasjoner, foreninger og  kommunen. Dette er som alle forstår ikke en oppgave som skal være avhengig kun av enkeltpersoner, men at vi får organisert dette på en trygg måte for fremtiden, sier Tor Marius Markussen til N247. 

Sammen med resten av det lokale utvalget oppfordrer han alle som engasjerer seg for bygda og spesielt i frivilligheten lokalt, til å følge med når ny dato for dette møtet annonseres. 

- Vi håper å samle mange gode krefter og regner med møtet kan gjennomføres en gang i februar, sier Markussen. 

Tidligere: 
- Hvordan kan vi lage nye, gode tradisjoner som holder seg i mange år fremover? Hvordan bør vi organisere den lokale feiringen av 17. mai fremover, slik at nye tradisjoner bygges og fungerer inn i fremtiden, og hvem bør involveres og hvordan kan vi forankre arbeidet og tradisjonene i lokalmiljøet og bydelen?

Dette og andre relaterte spørsmål er det ildsjelene bak den seneste lokale feiring av nasjonaldagen i Greipstad ønsker dialog med innbyggere om når det inviteres til et dialogmøte i kantina i det tidligere rådhuset på Nodeland mandag 13. desember klokken 17.00.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Basert på frivillighet
- Det har alltid vært god tradisjon for frivillig innsats rundt 17. mai-arrangementene i bygda. Frivillige lag og foreninger, foreldre til skolebarn, lokalpolitikere og kommunens administrasjon har gjennom et godt samarbeid stått for arrangementer opp gjennom årene. Med ny kommunestruktur, nye folk og ny organisering har vi et behov for å løfte blikket og se fremover. Kommunen har sitt politisk oppnevnte 17. mai-utvalg med et overordnet ansvar. Bydelene har fått sine bydelsråd, og tradisjonelt har vi hatt lokale 17. mai-utvalg. Pandemien har ført til amputerte arrangement, men nå vil vi få til en organisering som kan bygge fremtidens 17. mai-feiring i bygda, sier Tor Marius Markussen. 

Han er for tiden leder av et lokalt utvalg som ble valgt tidligere i år. Sammen med nestleder Steffen Aarhus og leder av bydelsrådet, Ann Osaland, inviterer han nå til dialog med innbyggerne. Til møtet på Nodeland kommer også leder av det politisk oppnevnte utvalget, Mira Svartnes Thorsen og varaordfører Erik Rostoft. Kommunens administrasjon vil også være representert i møtet. 

- Lag og foreninger
- Vi trenger kontinuitet i en lokal komite, og noe av det vi ønsker er å knytte arrangementet opp mot de lokale lag og foreninger som har tradisjon for å delta aktivt i feiringen av 17. mai. Vi sender derfor en spesiell invitasjon til ledere i lokale klubber og foreninger til dette møtet, sier Osaland. 

Hun forteller at per nå er allerede hele Sygna kultursenter og kantina i rådhuset på Nodeland reservert for kommende 17. mai. Aarhus legger til at bygda allerede har mange flotte tradisjoner for nasjonaldagen, og disse er det naturlig å bygge videre på. 

Markussen understreker at det er feiringen i Greipstad som nå skal under lupen. 

- Finsland har sine egne tradisjoner og er kjempeflinke. Dugnadsinnsatsen der er virkelig noe å se opp til og noe vi skal strekke oss etter. Nye tradisjoner bygges ikke av seg selv, og kan ikke bygges alene av det frivillige styret. Derfor ønsker vi å bygge dette i samarbeid med frivillige innbyggere, lokale lag, foreninger og det nyetablerte bydelsrådet. Vi håper derfor på mange gode innspill og ser frem til å høre fra engasjerte innbyggere mandag, sier Markussen. 

Bildet under: Nåværende lokale 17. mai-utvalg og bydelsrådet inviterer til dialog om fremtidens feiring av 17. mai i Greipstad i kantina på rådhuset mandag 13. desember. (Foto: Jon Aamodt). 
Sist oppdatert 12.01.2022 klokken 13:26 av Jon Aamodt

Midt i innspurten til årets julefeiring inviterer Steffen Aarhus, Ann Osaland og Tor Marius Markussen til dialogmøte om 17. mai. - Vi ønsker å være ute i god tid, det er mye som skal planlegges for å få en vellykket feiring av nasjonaldagen, sier de frivillige. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no