Vidar Ertzeid har sammen med Sigurd Berg Aasen skrevet denne pressemeldingen som ble sendt ut mandag formiddag. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» ber departementet gripe inn

  Administrator
  29. nov. 2021
  12:23
Pressemelding 

Interessegruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har mandag formiddag sendt ut en pressemelding hvor de bringer deres sak inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Hele pressemeldingen:

«Koalisjonen Høyre og Arbeiderpartiet i Kristiansand vil ikke lytte til folket i Søgne. En folkeavstemning om Søgnes fremtid som mulig selvstendig kommune vil de ikke akseptere. Dette til tross for at sammenslåingen med storkommunen Kristiansand skjedde mot folkets vilje – både folkeavstemming og Søgne kommunestyre sa nei. 

Vi tror og mener og mange erfarer at kommuner på størrelse med Søgne, er best egnet til å gi innbyggerne gode tjenester og til å bygge gode, trygge nærmiljøer. Søgne kommune hadde de beste forutsetninger. Feilen ved å innlemme Søgne i Kristiansand må rettes opp. Motstanden mot sammenslåing var sterk, den er ikke blitt mindre siden.

Regjeringen Støre har i sin regjeringsplattform åpnet opp for reversering av tvangssammenslåtte kommuner. Denne åpningen burde Høyre og Arbeiderpartiet i Kristiansand tatt seriøst, ved å gi innbyggerne i Søgne mulighet til å stemme for eller imot sammenslåing med Kristiansand. Det er måten den lille kan stå opp mot den store og sterke, og hvor rettferdighet og demokrati kan vinne frem. 

Utfallet av folkeavstemmingen vil måtte aksepteres av alle parter.

Men Høyre og Arbeiderpartiet i Kristiansand vil ikke ha en ny folkeavstemming. De synes å frykte utfallet. 

Vi er dypt skuffet, men ikke overrasket. Med sine standpunkter i denne saken utfordrer de  to partiene viktige demokratiske prinsipper, men også  moralen ved ikke å bidra til å rette opp grunnleggende feil som er begått. Slik situasjonen har utviklet seg i Kristiansand, med koalisjonen Høyre og Arbeiderpartiet, ser vi ingen annen mulighet enn å bringe vår sak inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling. Saken oversendes i disse dager.»

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake»

Sigurd Berg Aasen
Vidar Ertzeid

Sigurd Berg Aasen i "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake". (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no