Fornøyde "vakter" fra tidligere år. F.v. Ted Abramsen (Søgne Lions), Kolbjørn Ørsnes Frelsesarmeen) og Karl Kimestad (tidligere medlem). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Frelsesarméens julegryte 2021 i Søgne

  Nicolai Prebensen
  26. nov. 2021
  10:52
Innsendt 

Av Leif Gunnar Vigebo, Lions Club Søgne

Frelsesarméens julegryte er en landsomfattende og viktig innsamlingsaksjon i førjulstida. De siste åtte årene har Lions stått grytevakt her i Søgne, og mange Søgnefolk har benyttet anledningen til å gi et bidrag til Frelsesarméen i den lokale gryta. 

Vi i Lions er stolte av å være til hjelp i denne flotte aksjonen. Det er fantastisk å oppleve givergleden blant folk, og det er en sann glede å stå grytevakt. Enkelte skoleklasser samler inn penger gjennom ting de lager eller gjør - og kommer til gryta for å gi pengene til Frelsesarméen. Også noen arbeidsplasser gjennomfører lotterier e.l. og kommer til gryta med resultatet. Sammen med alle enkeltbidrag har dette gitt et veldig godt totalresultat. 

Årets aksjon starter i Søgne lørdag 27. november kl. 13.00 og avsluttes onsdag 22. desember kl. 1800. Julegrana tennes på torvet kl. 17.00. Der vil Lions vakter stå sammen med en representant fra Frelsesarmeen. Deretter kommer julegryta til å stå fast på Coop Mega Tangvall, på Coop Extra Tangvall, på Rema 1000 Tangvall og på Kiwi Langenes i hele førjulstida/adventstida. I tillegg vil vi stå på Coop Extra Lunde den 4. desember.

Julegrytene vil være bemannet og ubemannet ift den vaktlista som Lions setter opp for sine medlemmer. Lions har faste tømmerutiner og julegrytene er låst mens de er utplasserte slik at det er helt trygt å legge penger i grytene selv om de står ubemannet.
Lions benytter anledningen til å takke butikkene som velvillig lar grytene stå i og utenfor deres lokaler. Det gir gryta en sentral plass i bygda. Og det er et viktig bidrag til de gode innsamlingsresultatene.

Som dere kjenner til er landet vårt åpnet opp igjen, men Covid-19 pandemien er ikke over enda.  Vi som står vakt ved julegrytene, skal også dette året følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer lokalt i Kristiansand og det vi måtte få beskjed om fra de enkelte butikksjefer.

Korpsleder for Frelsesarmeen i Kristiansand Bjørn Edvart Andersen:
Den jobben som Lions Søgne gjør for nærmiljøet i Søgne spesielt og i storkommunen er imponerende. Det i tillegg til at de også i år vil ta hånd om julegryta i Søgne, er vi i Frelsesarmeen takknemlige for. Lions tar på seg dette til tross for en travel og hektisk førjulstid. Vi takker både Lions og alle dere som bidrar med penger i gryta. Midlene som kommer inn prøver vi å forvalte på best mulig måte. Julegrytene i Søgne har de siste årene gitt gode resultater og i fjor toppet det 96,000 kroner.

Midlene som kommer inn i julegryta går med til å finansiere vår velferdskafe, vårt familiearbeid blant vanskeligstilte og innvandrere gjennom hele året. Når det nærmer seg jul er det alltid mange mennesker som har behov for litt ekstra hjelp, også i år. I 2020 merket vi at det hadde skjedd noe i løpet av pandemien.  Det var en merkbar økning på cirka 25 prosent fra 2018 hvor cirka 2.100 mennesker som fikk litt ekstra julehjelp fra Frelsesarmeen, til nesten 2700 mennesker bare i julen. Julehjelpen bestod også i 2020 i litt ekstra julemat, julegaver til barna og juleopplevelser.

I løpet av 2020 arrangerte Frelsesarmeen i Kristiansand ferietilbud på Evjetun leirsted for familier vi har kontakt med via vårt sosiale arbeid, en helg hvor over 100 mennesker var med på. En flott opplevelse for mange.

I vårt velferdsarbeid har vi tre ansatte på 70, 50 og 20 prosents stillinger, i tillegg bidrar også vi som ledere av Frelsesarmeen med det som trengs. I tillegg har vi en person på 50 prosent stilling i vintermånedene, som hjelper oss med nødovernattingen i byen. Denne stillingen får vi tilskudd for via departementet.

Vår diakonalarbeider, Kari Klingsheim, har ansvaret for velferdskafeen og vårt arbeid med europeiske innvandrere. Torill Holtan har ansvaret for vårt arbeid blant vanskeligstilte familier og deres barn. Dette dekkes blant annet av julegryta.

I tillegg går noen av midlene vi får inn på julegryta til å hjelpe personer som har havnet i økonomiske vanskeligheter. Da kan vi hjelpe med rådgivning og hjelp til å få riktig hjelp fra de offentlige. Det kan også hende vi må hjelpe med å betale deler av en strømregning, legebesøk, medisiner, tannlege etc. Vi tenker oss at det kan være riktig at den som kommer og trenger litt økonomisk hjelp selv må prøve å bidra med deler av regningen.

Vi ønsker alle våre venner en velsignet god førjulstid.

Julegryta er en av landets eldste dugnader. (Foto: Frelsesarmeen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no